Bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende!

Av
DEL

LeserbrevSiden 1. mai (som vår eneste offentlig høytidsdag som er viet politiske ytringer) feires digitalt i dag, så kan jeg jo bli med. Jeg er tross alt fagforeningsmann.
Det er ikke så lett for en liberaler å stille seg bak et rødt flagg, og ikke har jeg tenkt å gjøre det heller. Men jeg har lyst til å trekke fram to venstrefolk i dag som har betydd mye for arbeidslivet her i landet, og som jeg føler at representerer mitt politiske syn på en god måte.
Den ene er Gunnar Knudsen, som innførte 8-timersdagen i 1919 — og reformen for å innføre den startet allerede i 1913. Dette var en av Knudsens hjertesaker, men første verdenskrig sørget for at det tok tid å innføre den. I fjor satte Norsk industriarbeider museum opp en utstilling om 8-timersdagen på Vemork, men det var heller lite fokus på Gunnar Knudsen. Det finnes mange måter å skaffe seg eierskap til historien på.
Den andre er Paal Berg. Berg var opptatt av å skape løsninger for partene i arbeidslivet og var formann i Arbeidsfredskomitéen på Stortinget. Mens Arbeiderpartiet sto i mot et samarbeid mellom klassene, så var det Berg og komitéens syn på samarbeidslinjen som vant fram og dannet grunnlaget for Hovedavtalen i 1935 under Mowinckels regjering mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening. Dette var starten på det viktige trepartssamarbeidet i Norge.
Jeg er nok mer opptatt av likeverd enn at alt skal være likt for alle. Derfor er mine paroler i dag følgende:
Bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende!
Ja til et europeisk samarbeid der man henter ut barn fra Moria!

Marius Skeie

Tinn Venstre

Artikkeltags