Bygging av omsorgsboliger -- nesten ikke til å tru

Av
DEL

LeserbrevPå torsdag kunne en lese i RA at flertallet i Helse- og omsorgsutvalget kommer med et nytt utspill om bygging av omsorgsboliger. Denne gangen var det renovering av de murblokkene nede ved Eldres hus. Nesten ikke til å tro. Disse blokkene har ikke vært bebodd på mange år. Det er mugg der og de er i det hele tatt lite beboelig. Disse blokkene har ikke vært med i noen planer, det har hele tiden vært underforstått at de skulle rives. De kommer ikke inn under Verdensarven og de er heller ikke verneverdig. Under behandlingen av Helse – og omsorgsplanen henstilte Kulturminneavdelingen i fylket om å bevare en av disse blokkene hvis en gikk inn for riving. Eldrerådet synes det er veldig uheldig at Helse -og omsorgsutvalget lanserer en sånn løsning. Det skaper usikkerhet blandt våre eldre når det til stadighet dukker opp nye planer.
Eldrerådet synes det er tragisk at en etter snart 10 år ikke er kommet fram til en helhetlig plan for eldreomsorgen. Det vil si vi har faktisk en vedtatt Helse- og omsorgsplan , men for Eldrerådet ser det ut som den er lagt i en skuff. Vi har også to Agenda Kaupang rapporter som var helt entydig : Skal Tinn kommune ha økonomisk stabilitet for å møte den voksende eldre befolkningen er de nødt til å drive effektivt , dvs bygging av omsorgsboliger med ulike tjenestebehov og at det skjer en samlokalisering av tjenestene. Denne Helse- og omsorgsplanen har også faglig forankring på alle plan.
Eldrerådet vil også påpeke at rådet skal uttale seg om alle saker som har med eldre å gjøre,
Tiden går fort derfor er det viktig at vi nå kommer igang med bygging av en moderne og effektiv eldreomsorg . Det vi trenger mest er omsorgsboliger med bemanning for å ivareta de eldres behov .
Husk vi skal bygge for framtida.


Artikkeltags