Eiendomsskatt er ikke et mål, men et middel - replikk til Tinn Høyre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevGunnar Odd Hagen (Høyre) har(RA 11/12-18) rett i at jeg er en «forhenværende kommunepolitiker», men jeg har vel fortsatt min ytringsfrihet? Eller bør «forhenværende kommunepolitikere» holde kjeft? Mitt samfunnsengasjement avgikk ikke med døden den dagen jeg sluttet i kommunepolitikken. Tvert i mot forbauses jeg av hvor lite debatt det er om politiske saker blant folk flest, sammenliknet med tidligere. Sjøl om jeg er medlem i SV så betyr ikke det at jeg ikke kan tenke sjøl, og ha meninger om dagsaktuelle spørsmål, uten at det er klarert. I SV er det høyt under taket, slik det bør være i demokratiske partier som holder ytringsfriheten høyt. Det er debatt og meningsutveksling som fører verden framover – også i Tinn.

G.O. Hagen sier han ønsker «handling, ikke bare «tomme ord» fra meg som «forhenværende». Det er fristende å karakterisere dette, men lar det ligge.

Jeg ser på Høyre som et seriøst parti, men ble som sagt forbauset da Tinn Høyre var helt enig i rådmannens forslag. Det er legitimt at Høyre ønsker å legge ned Miland og Hovin skoler, men her er jeg saklig uenig. Jeg mener det er svært viktig å opprettholde gode bomiljøer med skoler der det er mulig. Skal vi kunne beholde og å rekruttere kompetente arbeidskraft så vil bosted, skoletilbud etc. være svært viktig.

Jeg trur ikke på Høyres sentralisering og kutt i offentlige budsjetter. Jeg mener vi skal være offensive. Jeg synes fortsatt det er overraskende at Høyre ikke vil støtte Røde Kors Hjelpekorps, som har fått et fast tilskudd for sin frivillige innsats gjennom mange år. Det er spesielt fordi jeg husker det var en representant fra nettopp Høyre som foreslo og fikk vedtatt dette for mange år siden!

G.O.Hagen viser til en konflikt i Oslo kommune om eiendomsskatten og bruker dette som argument. Oslo kommune og Tinn kommune er vel ikke akkurat sammenliknbare. Det er lite relevant å vise til denne saken. Den er fortsatt ikke ferdig, da den er anket til Høyesterett. Det pussige med den er at «rikingene» klager på at det ikke er flere som skal betale! Bunnfradraget er på 4 mill kroner og dermed er det 80 prosent av boligeierne i Oslo som ikke betaler eiendomsskatt.

Når det gjelder «taksering» så er det en engangsutgift og kan sees på som « utgift til inntekts ervervelse.» G.O. Hagen gir inntrykk av at gårdsbruk skal betale eiendomsskatt, men det er feil.

Jeg leste nylig om en liten hyttekommune , Øystre Slidre (3000 inb.) der det i følge avisa «Valdres » 8/12 d.å. vil komme inn i 2019; 22 mill. kroner på eiendomsskatt, og der 12 millioner er satt av til næringstiltak. I denne kommunens forslag til budsjett for 2019 vil man bruke penger på «snøfestival på Beitostølen, skiløypekjøring, løypeleie, støtte til Beito utvikling, utbedring av skistadion, drift av kommunale toalett, vedlikehold av løyper og stier, støtte til Visit Valdres osv. Jeg kunne ramset opp mange flere gode tiltak for å skape utvikling og arbeidsplasser.

Jeg har bare tillatt meg å påpeke at det finnes inntektsmuligheter også i Tinn. Jeg er klar over at det ikke er flertall for dette nå, men det er det heller ikke for å legge ned skoler. Mitt anliggende er at man bør være konstruktiv og handlekraftig og ikke bare si nei, nei og atter nei! Gjør som 85 prosent av norske kommuner gjør, benytt inntektsmulighetene, gjerne med bunnfradrag og øremerking av bruken. Jeg skjønner ikke at det er verre å innføre dette i dag , enn det var da Høyre innførte dette sist vi hadde eiendomsskatt.


Steinar A. Miland

Forhenværende kommunepolitiker

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags