Gå til sidens hovedinnhold

Etiske retningslinjer i Tinn kommune

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En rekke innlegg på facebook i forhold til vedtaket i kommunestyret i fjor høst om å samlokalisere helse- og omsorgstjenestene ved Eldres hus var utgangspunktet for at jeg kommenterte ett innlegg fra en ansatt i Tinn kommune. Kommentaren min gikk på om dette innlegget var lojalt i forhold til kommunens etiske retningslinjer.

Nedenfor har jeg hentet utdrag fra etiske retningslinjer fra tre kommuner.

Sørum kommune

«Tilsatte i Sørum kommune plikter å følge de rettsregler og etiske retningslinjer som gjelder for kommunen, samt etterkomme pålegg fra overordnete. Lojalitetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Det er stort rom for diskusjon og motforestillinger før vedtak fattes. Når beslutning er tatt følger det av lojalitetsplikten at vedtaket effektueres raskt og effektivt innenfor gitte rammer, uavhengig av den enkelte tilsattes personlige oppfatning. I samspillet mellom administrativt og politisk nivå skal ”Kjøreregler” for samspillet mellom folkevalgt og administrativt nivå i Sørum kommune følges.

Molde kommune

Det stilles strenge krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter og reglement som har betydning for kommunens virksomhet, og å forholde seg lojalt til fattede vedtak.

Røyken kommune

Kommentarer: Det følger av lojalitetsplikten at kommuneansatte skal reise de nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas, slik at det gjennom saksforberedelsen presenteres et mest mulig fullstendig bilde av de hensyn og verdier som gjør seg gjeldende. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av lydighetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opptrukne rammer, uansett hva de aktuelle kommuneansatte måtte ha av faglige og politiske oppfatninger om avgjørelsen.

Tinn kommune skal behandle en sak om etiske retningslinjer i kommunestyret den 1. mars. I sak 16/18 «Etikkplakaten, etisk standard for folkevalgte og ansatte i Tinn kommune», under lojalitet, står det: «Vi er lojale i oppfølgingen av politiske og administrative vedtak».

Tinn kommune har altså likelydende etiske retningslinjer som de fleste andre kommuner i Norge. Utfordringene i Tinn kommune er om dette følges opp fra politikere, ansatte og administrasjonen.

Ragnar Gunleiksrud