Fastlegetjenesten i Tinn - framtidig organisering og lokalisering

Av
DEL

LeserbrevForlag til uttalelse:
Tinn eldreråd har fått til uttalelse framtidig organisering og lokalisering av legetjenestene i Tinn. Tinn kommune er en vidstrakt kommune med tildels lange avstander. Ved å legge ned legekontoret i Tinn Austbygd vil enkelte områder( Tessungdalen og Hovin) få uforholdsmessig lang vei til til legekontor. En må også huske på at vi ha både Sykehjem, hjemmetjenesten og omsorgsboliger i Tinn Austbygd. Det har også vært en økt bosetting av barnefamilier til området.
Tinn Eldreråd vil derfor sterkt fraråde at legekontoret i Tinn Austbygd blir lagt ned.
Eldrerådet er fulstendig klar over problematikken med å få tilsatt fastleger. Dette er ikke bare et problem i Tinn kommune, men et nasjonlt problem. Vi tror ikke løsningen på det er å innskrenke tilbudet til deler av befolkningen i Tinn.
Eldrerådet anser derfor løsning 1 : To–legepraksis å være den beste løsningen for å ivareta god tilgjengelighet for brukere og pasienter.


Tinn eldreråd

Artikkeltags