Åpent brev til kommunestyret

Av
DEL

Undertegnede har gjennom lang tid fulgt debatten om lokalisering av de framtidige kommunale tjenestene, og er bekymret for at kommunestyrets flertall vil ha en prinsipielt ny helse- og omsorgsplan.

Vi vil sterkt advare mot å endre prinsippet om en samlokalisering på bekostning av en oppsplitting av kommunale tjenester. Alle faglige føringer fra lokalt og sentralt hold går ut på å skape gode tverrfaglige samarbeidsmiljøer, ikke minst for å kunne rekruttere kompetent nøkkelpersonell i årene som kommer. Dette er helt avgjørende for å kunne gi det best mulige tilbud til våre syke og eldre i framtida. Vi har heller ingen tid å miste.

Diskusjonen om bruk av sykehuset har gått i flere år, og vi kan ikke se at det er kommet nye argumenter fra flertallet (Ap/Høyre/Frp) etter siste møte i levekårsutvalget og formannskapet, og som rokker ved de konklusjoner som ble gitt i høringssvarene fra et overveldende flertall av ansatte i 2017.

Både ut fra faglige og økonomiske hensyn vil det beste være å samlokalisere helse - og omsorgstjenestene ved Eldres Hus, og å etablere et nytt helse- og omsorgssenter.

Det er prinsippet for utviklingen og samlokalisering av tilbudet som er viktig, og så får man heller komme tilbake til de enkelte detaljer når planen skal konkretiseres.

Vår appell til kommunestyret er; hold stø kurs ! Respekter vedtaket fra 2018!

Stå fast på helse- og omsorgsplanens premisser om samlokalisering av de kommunale tjenestene!

Verken brukere eller ansatte fortjener mer usikkerhet og utsettelse av denne saken.

Rjukan, den 28. november 2019

Lene Therese Riggenholt (tillitsvalgt, seksjonsleder helse og sosial), Vibeke Myhre, hjelpepleier, Rjukan sykehjem, Hilde Huseevold, sykepleier ,Rjukan sykehjem. Ann Kristin T. Waskaas, hjelpepleier, Rjukan sykehjem, Tonje Sanden, hjelpepleier, Rjukan sykehjem, Marit Lien Haugen, hjelpepleier, Rjukan sykehjem, Bianca Bakken, Gunn Iren Johansen, Bernardo Carpio, Ole Eystein Ødegård, Arild Standal og Gunnar Undersrud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags