Støtteerklæring til ansatte ved Rjukan sykehjem m.fl.

Tinn Helsetun

Tinn Helsetun Foto:

Av
DEL

LeserbrevAnsatte ved Tinn Helsetun stiller seg bak appellen til politikerne om å stå fast på den allerede vedtatte Helse- og omsorgsplan som er utarbeidet av et bredt representert utvalg av fagpersoner og ledere i 2017.

Representanter fra alle fagmiljøer har vært med å utarbeide planen på vegne av sine respektive kolleger i hver enkelt enhet. Hvordan kan politikere bare overse fagmiljøet og de som jobber på gulvet med dagens utfordringer hver eneste dag?

Ansatte ved Tinn Helsetun har erfaringer med samlokalisering gjennom snart 25 år og ville ikke vært foruten. Her er sykehjemsavdelinger, legekontor, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, hjemmetjeneste, kjøkken, kafeteria og dagavdeling under samme tak og omsorgsboliger i umiddelbar nærhet, slik at alle de som bruker tjenestene mest, har kort vei og lav terskel for å benytte disse.

Som kjent blir beboere på sykehjem eldre og sykere og kan ha behov for legetilsyn og rask medisinsk behandling – ikke bare den dagen i uka tilsynslegen er på visitt. Fysioterapeuten har hos oss kort vei til pasienten som har behov for trening. Sykepleierne samarbeider med legekontoret om prøvetaking og prøvesvar, så rask behandling kan iverksettes.
Dette samarbeid er gull verdt og absolutt til brukerens beste.

Beboerne på Rjukan sykehjem er intet unntak. De har de samme behov for at tjenestene er lett tilgjengelige og ikke lokalisert flere steder på Rjukan.

Det handler ikke bare om hvor dyrt det er å bygge et helsehus - oppveid mot å pusse opp Rjukan sykehjem og det tidligere sykehus. Det er innholdet som er det viktigste og ikke minst økonomien i driften, mange år fremover. Med samlokalisering av alle tjenester, sikrer man en bred kompetanse, et spennende fagmiljø og en økonomisk drift med samarbeid på tvers av avdelinger.

En må også huske på at bemannede omsorgsboliger (som i dag er et nesten ukjent begrep og det som mangler i dagens omsorgstrapp) også må være en del av samlokaliseringen. De må ligge i tilknytning til sykehjem og øvrige kommunale helsetjenester for at man også her kan utnytte fagkompetansen på tvers. Hvis alt ligger spredd rundt om i byen, blir det alt for tungvint og ressurskrevende.

Med vår erfaring med samlokalisering, gir ansatte på Tinn Helsetun og Hjemmetjenesten i Bygda herved sin støtte til appellen om å opprettholde Helse- og omsorgsplanen som er vedtatt. Vi ber politikerne tenke nok en gang over de kvalitetsmessige og økonomiske konsekvenser ved å fortsatt splitte de kommunale helsetjenestene på Rjukan.


Tinn Helsetun: Hilde Urdalen, Elin Ellefsen, Marita Johnsen, Ida Hammersten, Ida M. Strand, Vivian M. Nyiri , Marit B. Kleivan, Silje Tverberg, Lill Åse F. Lurås, Lene V. Fusche, Tov Halvar Hegard, Monica Hegard, Daniel Jensen, Hilde Sønstebø, Hilde Haukaas, Oddny Sønstebø, Line Dalbakk, Edna Haug, Lene G. Kruse, Hanne K. Skøien, Heidi Bjerke, Jenny Grønstad, Janne S. Geirsta, Anette S. Strand, Maria L. Stegarud, Bente Karin Lauluten,
Guro Håvardsrud, Line Kristiansen, Maria Tjønnås, Rikke S. Nordheim, Janne Solvold, Margit Øyaland, Ingunn Miland, Kjerstin Fossheim, Lisbeth Miland, Christian Lauluten, Berith Hvammen, Aslaug Kristin. Skeie, Nina H. Hansen, Gitte Grind, Kjersti Gunn K. Hole, Janne F. Langård, Irene Bjørnskås, Berit Haugen, Anne Gro Olesrud, Berit H. S. Haugen, Helene G. Fusche, Ingebjørg Haugen, Kjellaug Stokstad, Sonnev Lurås, Lena Sønstebø og Hanne Lien


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags