Helse og omsorg i Tinn Kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevUndertegnede og flere kollegaer fra tidligere Rjukan sykehus var tilstede på et informasjonsmøte holdt av konsulentfirmaet Agenda Kaupang og administrasjonen i Tinn kommune i starten på arbeidet med ny helse og omsorgsplan. Dette skulle være et informasjonsmøte som skulle sikre ansatte mulighet til å påvirke fremtidens helsevesen i Kommunen. Vi kommunalt nyansatte med erfaring fra sykehusdrift, reagerte ganske kraftig på at viktige momenter var utelatt fra arbeidet og temaene vi mente var relevante på flere viktige områder var totalt fraværende.

Vi sendte en skriftlig redegjørelse til administrasjonen hvor vi påpekte disse manglene, og at vi ikke opplevede dette møtet som en mulighet til å påvirke det som vi mente var relevant for videre arbeid. Dette brevet fikk vi ingen tilbakemelding på.

Når så administrasjonen bruker samme rapport som fasit, og folkevalgte stoler på administrasjonen som igjen stoler på konsulentene, pulveriseres ansvaret, og i ettertid kan både administrasjon og politisk ledelse skylde på råd fra konsulentene som de bygget sine avgjørelser på, mens konsulenter ikke har ansvar for hva kommuneledelsen beslutter osv.

Mange har uttrykt bekymring for utviklingen over tid, og undertegnede har blitt beskyldt for å være ”illojal” mot politiske fattede vedtak, når man faglig argumenterer om at vedtaket ikke er gjennomførbart. Undertegnede og ansatte fra Rjukan sykehus, pårørende med brukererfaring, sykehusets venner samt politikere fra opposisjonen har både i avis/facebook innlegg og fra kommunestyrets talerstol lagt fram det vi mener er gode og viktige faglige innspill, der vi har påpekt svakheter og mangler ved administrasjonens forslag.

Blant annet ble problemstillingen med ventelister tatt opp på siste kommunestyremøte, og da ble det informert om at dette med lange ventelister bare var midlertidig, og det ble sagt at vi har ikke ventelister, bare mange som venter på plass!!!!!

Hva slags informasjon skulle administrasjonen sitte inne med, siden de la all vekt på at behovet for sykehjem og rehabilitering skulle bli mye mindre? Bygde de sine avgjørelser på at ikke folk vil få kreft, slag, brekke hofta, bli demente, eller pleietrengende de nærmeste åra? Har de ikke tatt innover seg at sykehuset på Rjukan er nedlagt, de resterende sykehusene i Telemark er overfylte? I tillegg til samhandlingsreformen, som sier at kommunen selv må ta ansvaret for pasienter med til dels alvorlige og sammensatte diagnoser som tidligere ville vært sykehuspasienter.

Et knapt flertall av folkevalgte ønsket seg samlokalisering av helse og omsorgstjenestene i Tinn kommune. Det som hittil i realiteten er vedtatt, er en kraftig reduksjon av tilbudet som finnes i dag både med hensyn til antall plasser og kvaliteten på egnede lokaler. ” Samlokaliseringsplanen ” inneholder mange usikre momenter, og det er uten tvil kritikkverdig at man setter i gang endringer uten grundig utredelse på forhånd.

Når konsulenter overtar, administrasjonen stoler blindt på disse og fagfolk blir satt på sidelinja og nærmest latterliggjort/ forsøkt satt på plass av politisk ledelse når de kommer med faglige godt begrunnede argumenter, da oppstår situasjoner som den vi har i dag, som gjør at administrasjonen må innrømme at planen ikke er gjennomførbar.

Vi må ta lærdom av denne prosessen som har utsatt både befolkningen, pasienter, pårørende og ansatte for utrygghet og usikkerhet, nettopp fordi den ikke har vært godt nok utredet/planlagt og inneholdt for mange feil og mangler.

Når lojaliteten til arbeidsgiver/ ledere blir gjort altoverskyggende, vil det gå på bekostning av lojaliteten til pasientene. Hvem skal være pasientenes advokat, om ansatte ikke våger å fortelle om kritikkverdige forhold, eller om prosjekter som ikke er mulige å gjennomføre uten at kvaliteten på pasientbehandlingen vil bli alvorlig svekket? Denne forventningen til ”blind lojalitet” fra ansatte utgjør et stort demokratisk problem som gjør at folkevalgte får ”silt” informasjon når de skal ta viktige beslutninger/fatte endelige vedtak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags