Hva er det som gjøre at man oppfattes illojal når man snakker pasientens sak?

Av