Svar til Erling Andresen

Av
DEL

LeserbrevJeg leser i RA at Andresen etterlyser svar i forbindelse med sitt innlegg i RA av 17. juli, 2018.

Innlegget han viser til var i kommunestyrets spørretime 20. juni, og ble svart opp henholdsvis samme dag og dagen etter, 20. og 21. juni. Dermed regnet ordfører dette som allerede besvart.

Jeg leser i innlegget fra 17. juli at Andresen etterlyser svar vedr logoped, men dette ble svart opp av Kommunalsjef for Kultur og oppvekst, Gjertrud Lien, i Kommunestyret 20. juni, 2018.

«Tinn kommune holder på å kartlegge behovet for en logoped i kommunen. Per i dag er det ikke en ledig stillingshjemmel for logoped. En ansatt i voksenopplæringen er akkurat ferdig med logopedutdanning. Hun går inn i et vikariat i PP-tjenesten fra 1. august som rådgiver. Sammen med henne vil Tinn kommune finne fram til en ordning som sikrer at de som har behov for det, får logopedhjelp lokalt. Dette vil bli klart i løpet av høsten.

Det har over flere år vært iverksatt ulike tiltak for å få logoped til Tinn. Stilling har vært utlyst, kommunen har inngått samarbeidsavtaler med andre kommuner og det er kjøp inn tjenester fra eksterne logopedfirma. Vi håper nå at det mulig å etablere et tilbud lokalt i Tinn og som dekker det behovet en har i kommunen.»

Ordfører kan nå svare at kommuneledelsen arbeider for å få en 100 % stilling som logoped på plass i løpet av 2019. Vedkommende er allerede ansatt i full stilling, men vi må disponere denne noe annerledes enn dagens ordning.

Rådmann Rune Engehult svarte opp spørsmål om treningsrom neste dag, den 21. juni, etter å ha innhentet informasjon fra administrasjonen:

«Leie av treningsrom på Rjukan Sykehus: når vi inngikk leieavtale ble vi tilbudt et rom i avdelingen som kunne benyttes til et treningsrom. Det skulle omgjøres noe der. Leieavtalen ble inngått, og så viste det seg etter avtaletidspunktet at det aktuelle rommet ikke kunne benyttes likevel, på grunn av tekniske hensyn. Da ble man enig om man kan benytte korridorene og pasientrommene i rehabiliteringsøyemed da disse er store rom beregnet opprinnelig for to pasienter.

Slagrammede er en prioritert gruppe på rehabiliteringsavdelingen, på sykehjemmene og til hjemmebehandling I Tinn kommune. De får intensiv trening i starten og etter behov utover i forløpet. De får også individuell behandling på instituttene der det er mest hensiktsmessig. Slag pasienter får også tilbud om gruppetrening på instituttene, på sykehjemmene og i basseng. I komplekse saker blir det opprettet rehabiliteringsteam. Fysioterapeutene og ergoterapeuten samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, spesialisthelsetjeneste og ambulerende slagteam på Notodden og Skien der det er behov. Ergoterapeuten er inne med hjelpemidler, tilrettelegger i hjemmet, og samarbeider med rehabiliteringsavdelingen og begge sykehjemmene.»

Jeg kan også love at kommuneledelsen prioriterer nødvendig helsehjelp, også til slagpasienter.

Vennlig hilsen

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags