Sparing eller rasering ?

Hovin skole og Hovin samfunnshus (fotoarkiv RA )

Hovin skole og Hovin samfunnshus (fotoarkiv RA )

Av

- Det å sende barn helt ned i 5-årsalderen i skolebil, først i 15 min til Hovin skole, deretter bytte av bil og så 45 min over Hovinheia til Atrå eller Montessori og samme ruta tilbake på ettermiddagen. Dette kan da umulig være noe dere ønsker for små barn!, skriver Kjell Jarle Midtlyng i et åpent brev til rådmannen i Tinn kommune.

DEL

Tinn kommune har økonomiske problemer og det må spares. Lista er lang over sparetiltak og hele kommunen blir berørt.

Sitat fra RA: «Kutt tilsvarende 10 årsverk innen oppvekst. Blant annet foreslår rådmannen å legge ned Miland skole og Hovin skole og barnehage. I tillegg foreslår han blant annet bemanningsreduksjon på Rjukan ungdomsskole og sommerstengt SFO i Tinn».

Når rådmannen kommer med disse forslagene som gjør det særdeles vanskelig for barnefamiliene, kan det virke som han har glemt hva han skrev i tidligere avsnitt: «Folketallsutviklingen er den faktoren som påvirker budsjettet mest. Prognosene viser fortsatt nedgang og det betyr også færre inntekter» (sitat fra RA)

Da er det kanskje ikke så lurt å gjøre det mindre attraktivt å bo eller etablere seg i Tinn.

Hvis kommunen klarer å legge til rette slik at barnefamilier får hverdagen til å fungere, vil det bety veldig mye for den enkelte. Det kan være helt avgjørende for å bo her.

Hovin skole og barnehage har sammen med butikken og samfunnshuset en sentrumsfunksjon i bygda, og da flerbrukshuset åpnet i år 2000 mottok vi da også Telemark fylkes tettstedpris for denne utviklingen. (Da hadde vi også legekontor og bibliotek, men det la kommunen ned senere.)

En nedleggelse slik rådmannen tenker nå, vil også ramme flerbrukshuset og samfunnshuset økonomisk hardt. Her vil det bli en dominoeffekt som ikke er vurdert.

Kommunen bruker mye penger på mange flotte saker, også viktige tiltak til barn og unge.

F.eks Rjukanbad, kino, slalombakker med gratis busstilbud osv, osv.

Avstanden til tilbudene tilsier imidlertid at det er begrenset hvor mye/ofte de kan brukes av innbyggere fra Hovin.

Grunnleggende tjenester som barnehage, SFO og småskolen (1. - 4. klasse) bør vi kunne kreve å beholde i nærmiljøet.

Forrige gang nedleggingsspøkelset var på ferde, måtte vi gi fra oss mellomtrinnet (5 – 7. klasse). Dette gjorde vi med et reelt håp og tro om at 1. – 4. klasse fikk være i fred.

Om en liten nærskole som Hovin er bra eller ikke er en håpløs diskusjon. De lærde strides om det og det er heller ikke tema i denne sammenheng. Det som imidlertid er helt klart er at trygghet er helt avgjørende for små barn.

Det virker ikke som det er en problemstilling for rådmannen.

Nå handler det kun om å kutte kostnader og menneskelige faktorer blir satt til side. Det å sende barn helt ned i 5-årsalderen i skolebil, først i 15 min til Hovin skole, deretter bytte av bil og så 45 min over Hovinheia til Atrå eller Montessori og samme ruta tilbake på ettermiddagen. Dette kan da umulig være noe dere ønsker for små barn!

Samlokalisering mellom skole og barnehage i lokalsamfunnet gjør det praktisk for foreldre som har barn både i SFO og barnehage.

Innbyggere i Hovin som jobber utenfor Tinn kommune kjører ikke retning Rjukan, om Austbygde eller Atrå for å levere barna i barnehage der. De kjører i motsatt retning mot Notodden eller Kongsberg på jobb!

Det er vanlig i ganske mange andre sammenhenger å kreve konsekvensanalyser av tiltak, men her er det altså bare å flytte på tall i budsjettet.

Jeg har ikke registrert at det foreligger planer for samfunnsutviklingen i Hovin som gir uttrykk for rådmannens forslag. Rådmannen har vel heller ikke fått signaler for en slik utvikling av det tidligere kommunestyret (bortsett fra Høyre), valgkampen for noen uker siden (bortsett fra Høyre), «erklæringen» fra dagens posisjon eller opposisjonen?


Disse dramatiske sparetiltakene har så store samfunnsmessige konsekvenser for bygdesamfunnet at det nesten ikke er til å tro, og det er all grunn til å spørre rådmannen når det gjelder Hovins andel i budsjettet:


1. Hvordan blir totaløkonomien i rådmannens forslag, hvis halvparten av foreldrene i Hovin skole og barnehage flytter ut av kommunen og mot arbeidsstedet (Notodden, Kongsberg/Drammen)?

2. Hvordan vil det påvirke totaløkonomien i rådmannens forslag, om de resterende elevene på Hovin skole begynner på Montessori-skolen?

3. Vil rådmannen påstå at budsjettforslaget er positivt for Hovin som samfunn på kort og lang sikt og bidra til økt tilflytting i framtida? Hvis svaret er ja, bør det utdypes.

Det er en velkjent taktikk å skape usikkerhet.

Tinn Kommune har i årtider klaget på den samme type behandling med trusler om nedleggelser fra stat og fylke når det gjelder Rjukan og offentlige arbeidsplasser.

Rådmannen har tydeligvis sett at det er en effektiv metode og benytter seg av samme fremgangsmåte med å skape usikkerhet for egne innbyggere.

Det blir da ganske naturlig å vurdere om dette er et sted å satse på når det til stadighet kommer forslag om nedleggelser. Det gjelder i dette tilfelle både ansatte, foreldre og kommende foreldre.

Jeg forventer at politikerne våre klarer å se viktigheten av basistilbud i små lokalsamfunn og skaper trygge og forutsigbare oppvekst og boforhold i alle deler av kommunen.


Jeg ser fram til svar fra rådmannen.Hovin 30.10.2019


Kjell Jarle Midtlyng
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags