Svar på spørsmål til rådmannen i åpent brev fra Kjell Jarle Midtlyng

Av
DEL

LeserbrevOverskriften på brevet er «Sparing eller rasering?». Rådmannen har lagt fram sitt forslag til
budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Budsjettet blir utarbeidet med grunnlag i
kommunens inntekter og utgifter. Med å videreføre dagens drift vil kommunen mangle ca. 20-30
mill. (økende utover i økonomiplanperioden). For å komme i balanse har rådmannen foreslått
innsparingstiltak på alle tjenesteområder. To av forslagene er å legge ned henholdsvis Hovin
skole og barnehage. Rådmannen har stor forståelse for at dette forslaget får store konsekvenser
for barnefamilier i Hovin. Rådmannen har vurdert disse konsekvensene opp mot økonomisk
effekt. Kjell Jarle Midtlyng stiller tre spørsmål til rådmannen. Svarene er gjort ut fra beregninger
som ligger til grunn for kommunens inntekter og oversikt over familier og barn.

Spørsmål 1. Hvordan blir totaløkonomien i rådmannens forslag hvis halvparten av foreldrene i
Hovin skole og barnehageflytter ut av kommunen og mot arbeidsstedet (Notodden,
Kongsberg/Drammen)?
Svar: Tinn kommune taper ca. 150 000 per familie. Hvis seks familier flytter, taper kommunen
ca. 900 000. I rådmannens budsjettgrunnlag ligger en innsparing på 4,1 mill. Netto innsparing
hvis seks familier flytter blir 3,2 mill.

Spørsmål 2. Hvordan vil det påvirke totaløkonomien i rådmannens forslag om de resterende
elevene på Hovin skole begynner på Montessori-skolen?
Svar: Tinn kommune blir i 2020 trukket ca. 50 000 per elev ved Tinn Montessoriskole.
Kommunen vil da tape ca. 200 000 dersom fire elever velger Tinn Montessoriskole fremfor Atrå
barne- og ungdomsskole.

Spørsmål 3. Vil rådmannen påstå at budsjettforslaget er positivt for Hovin som samfunn på kort
og lang sikt og bidra til økt tilflytning i framtida? Hvis svaret er ja, bør det utdypes.
Svar: Rådmannen påstår ikke at det som er lagt inn i budsjettgrunnlaget er positivt for Hovin
verken på kort eller lang sikt. Rådmannen har overfor kommunestyret synliggjort at det er en
risiko for fraflytting dersom tiltaket blir gjennomført. På lik linje med de andre tiltakene i
budsjettgrunnlaget som er lagt fram for formannskapet, er de ikke fremmet fordi de er ønskelige,
men nødvendige for å balansere inntekter og utgifter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags