Eiendomsskatt i Tinn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSteinar A. Miland kommenterer posisjonenes forslag til kommunebudsjett for 2019 i RA 6.desember.

Posisjonspartiene roses for å beholde dagens skolestruktur, samt andre «populære» prioriteringer i budsjettforslaget. Og han tillater seg (som vanlig) å komme med en skyllebøtte til Høyre som støtter rådmannens forslag til budsjett, og anklager partiet for å ha overlatt politikken til rådmannen. Dette er jo ikke nytt fra den kanten, men Milands utblåsning mot Høyre er både frekt og upassende for en politiker som mener seg seriøs.

Rådmannen ga i formannskapet en god og veloverveiet begrunnelse for sitt forslag. Svikteni inntektene til kommunen i 2019 blir vesentlig høyere enn i 2018.

Omprioriteringen i hans budsjettforslag må ses i denne sammenheng. Dette innebærer at selv i rådmannens budsjettforslag brytes den såkalte handlingsregelen 1( mellom 3,5 og 5 % overskudd på kommunebudsjettet) samt regel 5 (som omhandler maksimum grense for bruk av kraftinntekter).

Høyre har i kommunestyret i flere år tatt til orde for å endre skolestrukturen . Høyre har vært tydelig på at nåværende driftsform ikke kan fortsette. Dette begrunnes bl.a. med sviktende elevgrunnlag, og at kommunen bruker mye penger på skole sammenlignet med andre kommuner, men høster ikke tilsvarende effekter i form av resultater .Det er krevende å skaffe faglærte ressurser til kommunen (ref. ubesatt rektor stilling i Atrå). Det er 2 flotte skolesentra i kommunen, Atrå med flunkende ny barneskole og Rjukan barneskole, som er oppgradert. Høyre vil samle elevene på disse skolene for å få mest ut av de pedagogiske ressursene man har til rådighet. Og redusere antall ufaglærte tilsatte i skolene. Det ligger en faglig vurdering til grunn for vårt standpunkt, vi ønsker det beste læremiljøet for våre barn. Ønsket om at det faglige miljøet styrkes er viktig. Det gir også en best mulig økonomisk ramme for et godt læringsmiljø som vil komme alle elevene til gode i hele kommunen.

Posisjonen har hele tiden valgt å skyve disse problemene foran seg. For å finne inndekning for å beholde dagens skolestruktur, velger posisjonen å kutte i rådmannens forslag til Nia både mht. et mulig fremtidig museumsbygg ifb med Tungtvannskjelleren, samt drift av Rjukanbanen og fergene.

Riksantikvaren har lagt flere titalls millioner kroner på bordet til bane og ferge. Hvilket signal gir vi i Tinn kommune om vi samtidig kutter støtten til Nia. Det blir ikke aktivitet på Rjukanbanen eller Storegut neste sommer om dette blir resultatet , iflg , Runar Lia, Nias direktør.

Kan vi være bekjent av en politikk som reduserer Tinn og Rjukans attraktivitet som turistdestinasjon , for å beholde en utdatert skolestruktur som er overmoden for revisjon?

Miland etterlyser tiltak for at flere unge familier skal flytte til Tinn, Svaret er jo flere arbeidsplasser .

Men er da svaret å redusere bidraget til eksisterende bedrifter og sette arbeidsplassene her i fare?

Milands løsning er eiendomsskatt. Det er liksom problemfritt og rettferdig. Har ikke S.A.Miland fått med seg hva utskrivning av eiendomsskatt i Oslo har resultert i? Massesøksmål mot Ap/SV styrte Oslo kommune, fordi grunnlaget for eiendomsskatten er fundamental feil. Eiendomsskatten er grunnleggende urettferdig. Den er ikke beregnet ut fra skatteyters faktiske inntekt, men ut fra boligen, næringseiendommen eller gårdsbrukets verdi. En skatteyter uten spesielt høy inntekt kan arve en eiendom som får en høy takst pga. beliggenhet eller verdi opparbeidet gjennom års foredling (f.eks.et gårdsbruk)Er det da rettferdig at man må betale en høy eiendomsskatt på denne eiendommen? Erfaringene med taksering / verdisettelse av eiendom er høyst usikkert. Det vil dessuten påløpe Tinn kommune store utgifter ifb med taksering av eiendommene.

Det virker som SV her ikke er på bølgelengde med sin samarbeidspartner Sp i dette spørsmål. Sps gruppeleder i kommunestyret Rigmor S. Rabbe trakk nettopp frem at eiendomsskatten ikke var innført i kommunen, som en seier for posisjonen i løpet av inneværende kommunestyreperiode.

Posisjonen har ved sitt budsjettforslag vist at den ikke forholder seg seriøst til vedtatte handlingsregel 1 om at overskuddet på kommuneregnskapet skal ligge mellom 3,5 og 5 %, men lagt seg mot et minimumsoverskudd på 1,76%. De har også bevist at de ikke lytter til sin egen rådmann som har sagt at kommuneøkonomien i Tinn er mer presset enn hva han først trodde. Posisjonen finansierer fortsatt drift av skoler med engangspenger og skaper ikke annet enn uforutsigbarhet for alle parter. I et budsjett hvor det burde vært foretatt innstramming, gjør posisjonen det stikk motsatte; de bruker mere penger og dekker seg bak at formålene er gode. Dette gir kommunen en anstrengt og lite forutsigbar økonomi med lite handlingsrom. Høyre mener det er uforsvarlig og støtter rådmannens forslag av den grunn. I motsetning til Steinar Milands parti SV , har Tinn Høyre bestemt seg å gjøre tiltak for å sette fokus på nye kompetansearbeidsplasser i Tinn. Som det fremkommer i RA 6.12, inviterer Høyre til en idedugnad for å fremme nye synspunkter for reiselivsvekst og aktiviteter i et åpent debattmøte tirsdag 11.12 på Rjukanhuset. Det er med skuffelse vi i Høyre må fastslå at posisjonens partigrupper viser en kald skulder til dette initiativet. Det viktigste for posisjonens politikere ser ut til å være hvem som inviterer til møtet, ikke at møtet virkelig avholdes.

Tinn Høyre ønsker handling nå, ikke bare tomme ord fra forhenværende kommunepolitikere.På vegne av Tinn Høyres kommunestyregruppe

Gunnar Odd Hagen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags