Husleiesaken og meg!

Av
DEL

LeserbrevJeg ble fra februar 2017 anklaget av navleder for å ha inngått ulovlige husleiekontrakter i forbindelse med innleie av boliger til flyktninger, det var vel å merke kommunens påstand at dette var ulovlig. Jeg protesterte. Dette fortsatte i en ikke så god tone og jeg ble sykmeldt.

Kommunen stoppet så kontraktene med huseierene ved at deres advokat sendte ut et brev til huseierene om at jeg ikke hadde myndighet til å avtale slike kontrakter, derfor var de ugyldige. (de brydde seg ikke om at jeg hadde skriftlig delegasjon og en bosettinngsrutine som beskrev dette. Hadde utført dette arbeidet i 9 år)

Det hører med til historien at de ikke hadde noe økonomisk tap i dette før NAV begynte å flytte folk ut av leilighetene fordi de mente kontraktene var ulovlige, tomme leiligheter gir ingen inntekter!

Jeg protesterte kraftig, sendte også en mail med inngående forklaring til daværende ordfører å ba han om å levere mailen videre til kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg. Jeg presiserte at innholdet var offentlig. Han sendte det til rådmann og leder av kontrollutvalget, jeg ble ikke hørt.

Den 11 september får jeg en epost fra navleder, jeg skulle ha et dialogmøte fordi jeg var sykemeldt:

Det vises til avtalt dialogmøte onsdag 13. september kl. 13.30.

Arbeidsgiver har besluttet at dette møtet avlyses. Arbeidsgiver kommer til å kalle deg inn til drøftingsmøte etter aml § 15-1 og varsle deg om oppsigelse med begrunnelse i hvordan du har håndtert kontrakter om innleie av husvære til flyktninger, jf rapport fra revisjonen.

Drøftingsmøtet blir på rådhuset mandag 25. september kl. 12.00.

Formell innkalling der det også blir ytterligere redegjort for drøftingsgrunnlaget vil bli sendt deg i løpet av inneværende uke.

Jeg fikk aldri noen formell innkalling eller redegjørelse for drøftningsgrunnlaget! Jeg ventet fra 11 til 21 september!

Dette resulterte i at jeg den 21 september gikk til oppsigelse, jeg var utslitt, sykemeldt og helsa hadde skrantet lenge på grunn av denne saken, jeg kunne ikke arbeide på en plass som behandlet meg på en slik måte.

Huseierene gikk så rettens vei og vant saken ved lagrettsdom den 21 desember 2018 og ved anke til høyesterett den 8 mars 2019.

Dette var tidspunktet hvor det ble slått fast av lagrett og høyesterett at det var begått urett mot meg. I den tiden saken til huseieren pågikk fikk jeg ingen forståelse for dette av kommunen, utfallet av rettssaken bekreftet dette.

Lagretten uttaler på en plass i dommen «Det tilføyes for øvrig at kommunens e-post av 11 september 2017 til Thorbjørn Kittelsen, med varsel om «oppsigelse med begrunnelse i hvordan du har håndtert kontrakter om innleie av husvære til flyktninger»etter dette fremstår som uforståelig».

Tidligere rådmann i Tinn kommune uttalte ved vitneførsel i lagmannsretten på spørsmål fra min advokat om hvordan jeg hadde vært i de 21 åra jeg arbeidet i kommunen og han svarer, sitat fra rettsbok: «Han har utført sitt arbeid til kommunens fulle tilfredshet, både som personalkonsulent og flyktningkonsulent» sitat slutt. Dette er det kommunens øverste administrative leder som sier og jeg sitter og lurer på hva er det som foregår!

Min advokat sendte da et krav om erstatning og tilbud om forhandling datert 4 april 2019. Kommunens svar kom 25 juni 2019 hvor de behandlet saken i formannskap og avviser kravet uten begrunnelse, det er faktisk arrogant og dårlig folkeskikk.

Når kommunen er av den oppfatning at dette er en personalsak hvorfor var det ikke en representant for fagforeningen tilstede i dette møte og talte min sak! Alle andre var jo der!

I juli blir jeg telefonisk kontaktet av en politiker som ville prøve å få til en minnelig ordning med kommunen, jeg ble fortalt at et stort politisk miljø ikke ønsket en rettsak. Politikeren fikk også til at jeg fikk en samtale med rådmannen og jeg fikk fortalt om min sak, en god samtale synes jeg.

Dette resulterte i at et nytt krav og tilbud om forhandling ble sendt inn og det ble behandlet av rådmannen og en advokat i kommunenes sentralforbund.

Nå fikk jeg et avslag begrunnet i oversittet frist i forhold til arbeidsmiljøloven.

Hvis dette er eneste grunnen de har til å avvise kravet og forhandling viser det ikke annet enn uvilje!

Jeg har ikke lagt inn krav i forhold til arbeidsmiljøloven, men etter det som kalles alminnelige erstatningsrettslige regler!

Kommunen viser ingen vilje eller forståelse til å gjøre opp for den skaden jeg har blitt påført med bakgrunn i deres feil vurdering av husleiekontraktenes gyldighet.

Både lagmannsrett og høyesterett har bekreftet at dette var jeg legitimert til å gjøre.

De har heller ingen respekt for rettssystemet og den dommen som foreligger i husleiesaken hvor kommunen får skarp kritikk for den behandlingen jeg har fått. Navleder klarer å uttale i avisa at de er uenige i dommen. Som representant for offentlig forvaltning er dette en ganske uhyrlig uttalelse!

Dette er en sak med bakgrunn i anklageleser, påstander og urett som norsk rett allerede har bekreftet at jeg hadde rett!

Jeg har blitt skadelidende på grunn av ledere i kommunen som unndrar seg ansvar.

Jeg har blitt trakassert, ærekrenka, ydmyka og har lidd et stort økonomisk tap.

Må dere virkelig gå til juridiske spissfindigheter for å slippe å ta ansvar for den skaden dere har påført! Min familie og jeg må betale en høy pris for dette, ikke bare i form av penger!

Historien har mange flere detaljer men sparer de til rettsaken.

Tilslutt en bønn til dere nye politikere i Tinn kommune, jeg er ikke aleine om å bli dårlig behandlet av Tinn kommune, dere har myndigheten og ansvaret. Lytt til hva ansatte og innbyggere kan fortelle!

Med ønske om god jul!
Thorbjørn Kittelsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags