Uttalelse fra gruppelederne i Tinn kommunestyre angående husleiesaken

Av
DEL

LeserbrevVi har fulgt med på innleggene i RA den siste tiden vedr «husleiesaken».

Vi er ydmyke i forhold til en rettskraftig dom fattet i lagmannsretten. Anken fra kommunen, ble som tidligere kjent avvist av høyesterett. Det betyr at kommunen må følge opp de forpliktelser som er gjeldene i avtaler og i domspremissene. Vi erkjenner dermed at kommunens rutiner ikke har vært gode nok.

Kontrollutvalgets oppgave er tydelig nedfelt i lov og forskrift. I «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» (sist endret i 01.07.2013) står det i § 4.

«Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.»

Og videre i § 12.

«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.»

Kontrollutvalget har altså gjort det de skal, hvilket utvalgets leder også har redegjort for i tidligere innlegg.

Som arbeidsgiver forholder kommunestyret seg kun til rådmannen. Organisasjonen for øvrig er delegert til rådmannen å følge opp. Slik er regelverket, men også delegasjonsreglementet for Tinn kommune.

Som kontrollutvalgsleder også skriver har kommunens interkontroll blitt revidert og skjerpet med hensyn til hvem som skal utøve retten til å inngå kontrakter på vegne av kommunen. Anbefalte tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonen ble umiddelbart satt i verk. Dette stiller vi oss selvsagt bak.

Gruppelederne i Tinn kommunestyre

Rigmor Severinsen Rabbe (Sp)

Steinar Bergsland (H)

Trond Jore (Ap)

Jørn Langeland (SV)

Tine Seifert Spuur (MDG)

Bjørn Sverre Birkeland (Ordfører)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags