Klimakrise og Landbruk

Av
DEL

LeserbrevI media blir man daglig minnet om klimaendringene, og landbruket som andre kommer da i søkelyset.
Det kan til tider fremstilles på en slik måte at landbruket blir sett på som miljøverstinger – og fornuften til vår egen matproduksjon går i glemmeboken oppi all diskusjonen vi har om klimaendringer!

Et av temaene under landbruket er da kjøttproduksjon.
Noen mener man bør redusere kjøttforbruket, mens andre mener man må kutte det helt ut. Grunnen til dette er drøvtyggerne som har blitt syndebukkene, blant annet for metangassen de slipper ut.

Et annet aspekt i dyrehold og kjøttproduksjon som blir diskutert blant annet i media, er ved å kutte i kjøttproduksjonen så vil man også slippe den urett og lidelse det er ved slakt av dyrene. Man kan i enkelte av diskusjonene også få et inntrykk av å tilegne dyrene menneskelige følelser.
Man hører om voksne mennesker som mener barn må vernes mot å se slakt av dyr, da dette blant annet kan skape traumer hos dem.

Men hva er rett?
Dette er vel et tema som kan diskuteres i det uendelige! Men jeg synes uttalelsen til Olav Borten Moe var beskrivende til dette når det angår diskusjonen bl.a. om naturforvaltning, landbruk og dyre hold «Flere diskusjoner helt i toppen av det norske samfunnet føres også på en måte som handler mer om følelser enn fakta» (ref Nationen 17.11.18 kronikk Olav Borten Moe).
For er det ikke blitt litt slik i våres velferdssamfunn at vi i takt med bedre økonomi, og hvor de fleste av oss ikke lenger trenger å bekymre oss for om vi har mat på bordet, får et mer fjernt forhold til hvordan forvaltningen av natur, dyrehold og mat foregår.

I diskusjonen om norsk matproduksjon er jeg opptatt av at vi må ha de rette fakta i bakgrunn før vi eventuelt hiver ut forslag som bl.a. lokallaget til unge Venstre i Oslo kom med i fjor, som gikk på å fase ut kjøttproduksjon i norsk matproduksjon.
Kun 3 prosent av det norske landarealet består av dyrkbar mark, 2/3 av dette er egnet til gress produksjon, og kun 1/3 er egnet for produksjon av menneskemat. Er det da fornuftig av et land i en verden som det snakkes om matmangel, å fase ut kjøttproduksjonen helt, og isteden øke importen av matvarer?!
Er det sløsing med jordressursene i Norge å utnytte den delen av landarealene her i landet som ikke er egnet for matproduksjon, til faktisk å utnytte den til matproduksjon ved å bruke drøvtyggere som kan omdanne dette til mat for oss mennesker
FN oppfordrer hvert enkelt land til å utnytte de naturresursene de har tilgjengelig til matproduksjon for å ha en bærekraftig matproduksjon.

Drøvtyggerne er viktig for kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet, mange arter i Norge har kommet på rødlisten på grunn av gjengroing i det norske landskapet.

Jeg er derfor glad for at Tinn SP i sitt program denne gangen har tatt med barnehagene som skal bli kjent med lokal naturforvaltning/matproduksjon. Der jeg håper personalet kan presentere alle områder for naturforvaltning og matproduksjon på en god måte, samt besøk på gårder kan gi en mer sannferdig viten angående dette temaet.
Dette mener jeg er viktig, slik at de fra barnegrunn kan få en grunnlast med faktabasert kunnskap angående dette tema. Dette kan være med på å skape en nysgjerrighet og bredere forståelse til hvordan naturen og mennesker fungerer sammen, og hvordan gå frem for en fornuftig forvaltning av vår naturresurs for matproduksjon. Da vil de kunne ha en bedre ballast til å kunne mene noe om dette temaet seinere i livet.

Jeg sier ikke at landbruket ikke skal tenke miljø, men er nedleggelse av kjøttproduksjon og landbruket riktig vei. Det handler om mat, matsikkerhet, og grunnleggende lære som absolutt ikke bør komme i glemmeboken.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags