Uttalelse fra FAU Miland angåene skolenedleggelse

Fakkeltog for Milandskole

Fakkeltog for Milandskole Foto:

Av
DEL

LeserbrevFAU Miland har også i år fått informasjon fra mediene om at Miland skole er foreslått nedlagt
for å spare penger i Tinn Kommune. Dette synes vi er både leit og feil, og vi ønsker derfor å
komme med noen gode argumenter for hvorfor vi IKKE skal legge ned skolen på Miland:

1. Det er en god skole for barna som går der med dyktige utdannede lærere og assistenter,
som trives.
2. Barna har gode resultater på nasjonale prøver og det oppleves som gode læringsmiljøer
for barna, - de blir både sett og hørt.
3. Skolen er opptatt av at mobbing skal det være 0-tollerense og Olweus programmet er
prioritert.
4. Skolen er den eneste i Tinn som er Dysleks-sertifisert
5. Det er svært trygg og kort vei til skolen for de aller fleste på Miland og på Mæl så blir de
hentet med buss og taxi.
6. Det er et godt og nært forhold mellom lærere og foreldre, som gjør at arrangementene
enten de er i FAU eller skolens regi blir prioritert og tilrettelagt av FAU både med dugnad
og økonomisk. (FAU har betalt skolefrukt, gitt bidrag til mat osv på skoleturer og har ofte
bespisning på både møter med barn og voksne involvert. FAU har holdt Nettvettkurs osv)
7. En SFO som vi er veldig fornøyde med. Kvaliteten på dette tilbudet er svært godt og trygt.
8: Miland skole er i vekst- dette betyr at håpet om å øke innbyggertallet i Tinn fortsatt er mulig!


En nedleggelse av Miland skole vil påvirke nærmiljøet på Miland. Mange sier at selveskolen er en av faktorene for at de har valgt å bosette seg akuratt her.
Skolen er et samlingspunkt for nærmiljøet på Miland når det gjelder aktiviteter og frivillig arbeid. Slik som Miland idrettslag somdriver organiserte aktiviteter slik som skøytebane, aking og Toddleraktivitet for barn under
skolealder og også som et uformelt samlingspunkt for barn og unge. Arrangementer som nissemarsj
og 17.mai som er et samarbeid mellom Miland idrettslag og FAU på Miland skole vil også bli påvirket.

Vi er alle opptatt av at hele Tinn kommune skal være et godt og trygt sted å vokse opp. En av de store
fordelene ved å bo og vokse opp på Miland er at det er trygt, med store fine hus med hager og
lekeplass for ungene. Det er flere som prioriterer dette så høyt at de velger å bo på Miland, selv om
arbeidsplassene er andre steder. Dette er det også en samfunnsøkonomisk verdi i, som FAU Miland
ønsker at skal bli hørt i denne saken.
Vi stiller også spørsmål om hvor mye penger er det egentlig å spare når man ser på alt som spiller inn?

Et ønske fra oss; Ikke ta bort noe som fungerer, la oss slippe å ruste med nytt fakkeltog!
Tenk langsiktig, tenk på barn og unge familer! Det er ikke uten grunn at så mange partier gikk til valg på å bevare skolen!
Tør å sats på oss, bygg opp ikke riv ned!

Styret i Miland FAU

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags