JA TIL VINTERÅPEN VEG OVER SMÅROE-IMINGFJELL- UVDAL

Av
DEL

LeserbrevKommentar til Per Lykke sitt leserinnlegg.

Det er helt riktig at du er høyre representant for høyre i Telemark fylke. Når du er enig i et partiprogrammet for høyere i Tinn kommune og fraviker dette når du skifter kappe i fylkestinget. Da betyr dette arroganse og bruk av DIN makt.
Det er også arrogant og manipulerende å si at din stemme ikke hadde noen virkning da flertallet var 22 for og 16 mot. Du vet sikker veldig godt at når du står på talerstolen og forkynner DITT budskap og maktarroganse ovenfor dine sambygdinger i Tinn, så kan dette få flere stemmer i fylkestinget med i dragsuget i din tolkning av debatten i fylkestinget.

Er enig at radiomerking burde aldri vært, men det du skriver at dette vil øke med helårsvei over Imingfjell medfører dermed ikke riktighet. Dette behøves ikke økes med radiomerking og kan også avvikles for reinen. Dette fordi reinen har en innebygd GPS selv, som sier at vi krysser veien som den alltid har gjort både på sommer, høst, vinter og vår, når vi ønsker det og vindretninger er riktig.

Er også enig at all fart utenfor veien er et stort problem.
Når det gjelder alternativ med best vei er vel uenigheten ganske klar. Hadde du tenkt for dine samboere i Tinn og særlig Tessungdalen, så er vel alternativet Imingfjell. Dette med næringslivet der og vei standard og fremkommelighet. Utgifter for kommune, så er vel en Fv beste alternativet, hvis du ikke snur ryggen til kommunen der også da og mener at fylket ikke skal yte penger, men er bedre at kommunen bruker penger. Er det din distrikt vennlig politikk? Alternativet med tunnel over Imingfjell bør også være med i en betraktning, da det også er flere hytter kanskje i Nore og Uvdal og særlig Uvdal. Kostnadene for en tunnel er vel så høye at det må først prøves med en prøveordning med brøyta helårsvei over Imingfjell. Dette kan spare for eventuelt kostnader både til konsulenter og realitet med en tunnel.

18/12. 2019

Arne-Ottar Svendsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags