Norsk oljeutvinning og globale utslipp

Av
DEL

LeserbrevBåde redaktøren i dagens RA og Rose og Hesthammer i Aftenposten hevder at kutt i norsk oljeutvinning nødvendigvis vil medføre at andre land øker utvinningen tilsvarende.
Redaktøren viser ikke til noen annen kilde enn Rose og Hesthammer, Rose og Hesthammer viser til en artikkel i Teknisk Ukeblad av Øystein Noreng. https://www.tu.no/artikler/kommentar-derfor-er-norske-oljekutt-ubetydelig-for-klimaet/230640 Noreng er imidlertid lite bastant i sin artikkel, og hevder ikke at han vet nøyaktig hva som vil bli verdens respons på redusert oljeutvinning i Norge. Han nevner at redusert utvinning kan bli dekket av olje fra andre land, det kan bli dekket av andre fossile brensler, av økt fornybar/kjernekraftproduksjon eller av redusert forbruk. Sannheten er sannsynligvis en kombinasjon av alle fire. Noreng gjør ikke noe forsøk på å tallfeste fordelingen mellom disse, det gjør derimot Taran Fæhn et al https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/123895?_ts=13f51e5e7c8

Fæhn kommer fram til at et kutt i norsk oljeutvinning tilsvarende 1 t CO2 bare delvis vil bli erstatta av andre fossile kilder, og gi en global reduksjon av utslipp på 0,35-0,38 t (tabell 1 i artikkelen). Cicero viser også til andre arbeider som har gjort lignende funn https://cicero.oslo.no/no/rollen-til-olje-og-gassvirksomhet-i-klimadebatten/effekter-av-redusert-olje-og-gassvirksomhet .

Hvordan norsk oljeutvinning påvirker andre lands utvinning og energibruk er et felt med stor usikkerhet. Men jeg mener redaktøren ikke bidrar positivt i debatten ved å hevde at han vet hvordan resten av verden vil respondere, ved å påstå at et evt kutt i norsk utvinning vil oppveies av økt utvinning i andre land. Den påstanden er i beste fall omdiskutert. Jeg mener forøvrig lenka til Cicero oppsummerer usikkerheten godt.

Vi kan gjerne diskutere hvilke klimatiltak som bør gjennomføres og hvilke som medfører uforholdsmessig store ulemper. Men vi bør ikke avfeie mulige tiltak så lettvint som redaktøren gjør, ved ganske enkelt å påstå at effekten er null uten å kunne sannsynliggjøre det.

Eivind Toreid

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags