I et svarinnlegg fra MDG til Tinn Venstre så blir undertegnede anklaget for å gjøre en saklig debatt til en sak om person. Dette er selvsagt helt feil. Det jeg har kritisert er for det første MDGs totalt håpløse forslag om å gi ti personer til sammen 50 000 kroner i støtte for å kjøpe seg elsykkel. Og så kan folk selv bedømme om dette er et folkehelsetiltak eller om fellesskapets penger bør brukes på mer fornuftige og mer målretta tiltak, f.eks. en utstyrsbank for barn slik at flere kan delta på fritidstilbud. Vi kan være uenige i selve saken men forhåpentligvis enes om at penger kun kan brukes én gang?

Det andre jeg reagerer på er ikke person, men det er handling. MGDs Heather Mason forsøkte å sette lovverket foran seg for å forsvare denne håpløse «ordningen». Beklager å måtte gjenta det, men det er totalt useriøst og det er ikke greit—eller for å bruke Masons egne ord: Det er uakseptabelt. En folkevalgt har et ansvar for å ikke misbruke folks tillit ved å skjule et dumt vedtak bak et lovverk som ikke har noe med saken å gjøre. Det er nemlig ikke sammenheng mellom å dele ut 50 000 kroner til ti personer (hvis eneste kriteria er at de bor i kommunen) og lovpålagte tjenester. Det er ikke slik at jeg angriper integriteten til Heather Mason slik hun påstår, den påstanden faller på sin egen urimelighet. Jeg påpeker simpelthen at man ikke skal bruke loven for å forsvare et vedtak når lovverket ikke har noe med vedtaket å gjøre.

Videre påstås det at jeg har skrevet at Heather Mason har delt innlegget om at hvem som helst kan søke på å få tilskudd til å kjøpe seg elsykkel, uansett om man er en fattig student eller man har millioner på bok. Jeg har ikke skrevet at MDGs kommunestyrerepresentant har delt innlegget i det hele tatt. Jeg skrev derimot at kommunestyrerepresentanter har delt innlegget med sine venner der man gjør dem oppmerksomme på at man kan søke støtte. Det ser som sagt ikke veldig bra ut.

Til sist blir undertegnede anklaget for å drive aggressiv, splittende og populistisk retorikk med en macho tone (jeg tviler til og med på at Knut Arild Hareide ville ha sett på tonen i innlegget mitt som macho). Dette er først og fremst helt urimelig å påstå, men det er selvsagt også en måte å få fokus bort fra et vedtak man ikke burde ha fattet og det useriøse forsvaret av dette vedtaket—noe det ikke er spesielt vanskelig å skjønne at man helst gjerne vil.

MDGs kommunestyrerepresentant spør om svarinnlegget til undertegnede er typisk for Tinn Venstre og et kjennetegn på partiets tilnæring til politikk? Ja, når man ser at kommunestyret fatter et håpløst vedtak, så vil vi påpeke hvordan vi hadde brukt disse midlene på noe mer fornuftig og som flere ville ha fått glede av, for å vise at det finnes bedre valg når det gjelder forvaltningen av fellesskapets midler. Og når en kommunestyrerepresentant forsøker å sette lovverket foran seg i et forsvar av vedtaket, så må man selvsagt påpeke hvor feil det er å gjøre slikt. Det er rett og slett uhørt.

At MDGs kommunestyrerepresentant Heather Mason føler seg krenket av svarinnlegget til undertegnede kan i beste fall vitne om et lukket debattmiljø i Tinn, der man blander sak og person om hverandre. Dessverre er det nettopp slike lukkede debattmiljø som har ført folk som Trump til makten i USA (og sikkert en del Sp-ordførere rundt i norske kommuner for den saks skyld)—man stempler motparten som slemme, slik MDGs Heather Mason her forsøker å gjøre—istedenfor å diskutere sak. Slikt blir det naturligvis ikke god politikk av, og det er dessverre lett å se hvorfor MDG har vært omtrent totalt fraværende i det offentlige ordskifte etter at partiet kom i posisjon i 2015 (selv om det står ikke så veldig bra til med de fleste andre av partiene i kommunestyret heller).

Jeg vil gjerne avslutte med å oppfordre MDG til å forsøke å utforme god politikk for kommunen vår, med gjennomarbeidede forslag, og at MGDs kommunestyrerepresentant benytter anledningen til å fremme forslagene i det offentlige ordskifte slik at f.eks. denne type forslag helst kan stoppes før de realiseres som vedtak. Bli gjerne heller med på å få fortgang i utbyggingen av en gang- og sykkelsti mellom Atrå og Austbygde—da kan vi begynne å snakke om folkehelsetiltak og samfunnsutvikling i kommunen vår!