Nytt storfylke gir ikke mer penger til vei og asfalt i 2020 . Snarere tvert i mot

Av
DEL

LeserbrevI pressemeldingen fra Fylkeskommunen ( 5 februar) , framgår at samlet økonomisk ramme for asfaltering og merking av fylkesveiene i storfylket for 2020 er i underkant av 71. mill kr.
Detter er ned fra 181 mill kr sammenlignet med 2019 , eller en nedgang på 110 mill kr .
I 2019 hadde Telemark Fylke alene en vesentlig større budsjettramme ,

Er dette gevinsten på samferdsel ved å slå to fylker sammen ?? Ser bokstavelig talt ikke helt greit ut, og vil naturlig nok få store negative konsekvenser.
Med sterkt reduserte budsjettmidler til asfaltering , blir spørsmålet om prioritering , og hvordan disse midlene skal fordeles mellom fylkesveiene i Telemark og Vestfold
naturlig nok , en krevende en oppgave for politikerne i Samferdselsutvalget

Etter det jeg har fått informasjon om , har Fylkesmannen i Storfylket så langt ikke lagt fram forslag til asfaltprogram , med oversikt over hvor det skal asfalteres i inneværende år

Går ut fra at det i Tinn kommune er politisk enighet om at det nå er tid for prioritering
og satsing FV 364 . Spørsmålet blir da om det blir penger til asfaltering av FV 364 i 2020 ??
Etter møteplan for Samferdselsutvalget , blir første møte den 18 og 19 mars.
Fylkespolitikerne samles på Skinnarbu ..
Dette bør være en høveleg anledning til å presentere budskapet om at det i år er tid til å få fortsette
med asfaltarbeider på FV 364 , på parsellen fra Sandvatn til Tinn Austbygd

Et tilleggspoeng i år er , at Tinnsjøvein i vår/sommer bli stengt i ca 2. mnd i forbindelse med oppgradering i Jønjiljo – og Prestura Tunellene. I denne perioden vil FV 37 stort sett bli stengt .
Da blir hovedadkomsten til/fra Rjukan og Tinn Kommune bli FV 364 .
Bør det ikke da være en god ide for kommunen , å oppfordre politikerne i Samferdselsutvalget til å bruke FV 364 som adkomstvei -- enten ved kjøring opp til Skinnarbu , eller ved returen.
Dette for i praksis å oppleve/kjenne på kroppen den dårlig veistandard vi har på FV 364 på denne strekningen
Med håp om at politikere som har innflytele på saken tar denne utfordringen !!


Artikkeltags