Svar til Skeie og RA redaktør.

Av
DEL

Leserbrev
Når rådmann la frem sitt budsjett forslag i høst så var det et forslag som manglet ca. 22 millioner for å drifte 2019-nivå. I sitt forslag hadde han en rekke forslag for å dekke inn disse midlene.
Blant annet skolenedleggelse, ikke tilskudd til verdensarv, tilskudd til idrettslinje, ja en rekke negative tiltak synes vi og ville ha en annen innretning.
Tinn kommune har valgt et hoved budsjett oppsett som går på rammer. Så politikerne blir ikke så kjent med budsjettet på virksomhets nivå. (Dette er et oppsett som jeg synes det var vanskelig å arbeide med, men det er en annen skål.)
Men skulle vi finne de midlene som trengtes for å beholde skolestruktur, tilskudd til verdensarv, midler til idrettslinje, og en rekke andre tiltak vi ønsket å prioritere, så valgte vi gå inn i egen drift.
Tinn kommune har en budsjettpost hvor de samler de aller fleste drift kostnader, slik som innkjøp, konsulenttjenester, strømutgifter, kursvirksomhet, ja det er en 60 til 70 kontoer som ligger i denne posten. Tilsammen så er forbruket på denne posten ca 160 millioner kroner. Det er her vi har bedt rådmannen om å spare 8 %.

For at vi skal snu den noe negative økonomiske trenden vi nå er inne i, så har vi sagt at våre 3 politiske utvalg skal ha et nærmere samarbeid med administrasjonen.
Det vil si- På hvert møte så ønsker vi en status på ståa, hvordan ligger vi an i forhold til budsjett, hva slags grep vil administrasjonen ta. Dette ikke for å detalj styre men for at vi som politikere også skal vite hva som skjer under hele året.
Vi må vite om hverandre og et godt samarbeid mellom politikerne, administrasjonen og ansatte er veien å gå skal vi
klare målsetningen vi har satt oss.

La meg ta utvalget jeg er leder for helse og omsorg.
Vi går med ca 8 millioner i underskudd.
Skal vi dekke inn det, så har vi kun et par muligheter.
Det er å øke inntektene, det er ikke så lett, det vil føre til at vi må ta fra andre enheter på budsjettet.
Eller vi kan gå inn i budsjett og jobbe for å klare denne oppgaven selv.
Dette arbeide er i gang og det skulle bare mangle om ikke vi som utvalg var interessert hvordan dette arbeidet vil gå fremover.
I dette arbeidet er vårt mål at ingen skal sies opp.

Jeg som leder av utvalget har jevnlige samtaler med kommunalsjef for helse, og utvalget vil på hvert møte vil få en statusrapport.
Det er denne dialogen/samhandlingen ordfører i kommunestyret ga oss klare føringer på å følge opp.

Så nok en gang til skolefrukten.
Her har bl.a SV og Venstres Marius Skeie rette skarp kritikk til oss i Ap.. Det får vi tåle.
Men dette er et vedtak som vi som politikere ikke har fått hvert med på å drøfte. Skolens forslag som de selvfølgelig har full rett til å fremme, burde i henhold til den føringen jeg tidligere har nevnt hvert drøftet i kultur og oppvekst i sammen med andre tiltak, som f.eks ungdomsmønstringen som kulturetaten har sagt de ikke ser seg i stand til å arrangere i år.
Det hadde hvert fint å hatt denne diskusjonen også i utvalget, og ikke som nå på Facebook og avisa.
På neste møte i kultur og oppvekst vil våre representanter ta saken opp, nettopp for å bedre dialogen.

Nei redaktør jeg vet ikke best og ønsker ikke å detaljstyre. Men vi ønsker å være politikere hele året ikke bare når budsjettet vedtas. Vi vil hele tiden være oppdatert på konsekvensene av det budsjettet vi har hvert med å vedta.
Det er å følge opp det mandatet velgerne ga oss ved valget i høst.


Vidar Stang
Tinn Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags