Går politikerene i Tinn baklengs inn i fremtiden?

Av
DEL

LeserbrevBakgrunnen for overskriften er AP sin flørting med direktøren i Sykehuset Telemark rett før jul. Det er med bekymring å registrere at AP kan tenke seg at Tinn kommune skal kjøpe bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus. Gjennom de siste årene har fagfolk vært veldig tydelig på at kommunen må satse på samlokalisering ved Eldres hus.

Som mangeårig sykepleier ved Rjukan sykehus har jeg bl.a. sittet i sykehusstyret i både Blefjell sykehus og Sykehuset Telemark og fått innsyn og sett hvor krevende det er å drifte et foretak med stramme økonomiske rammer. Om en liker det eller ikke så er økonomi en viktig årsak til at Rjukan sykehus ble nedlagt. Bygningen har tidligere fungert godt som sykehus, men egner seg dårligere for å drifte kommunale tjenester med de fremtidige behov som kreves i årene som kommer

Det at direktøren ved Sykehuset Telemark logrer med halen når Arbeiderpartiet i Tinn kommer på besøk er ikke vanskelig å forstå. Sykehuset trenger hver krone de kan få ved salg. Sykehuset har gjennom flere år gått med underskudd samtidig som de ønsker å få på plass sårt tiltrengt nybygg i Skien. Skal de få ta opp lån til nybygg er kravet fra eier at de må få orden på økonomien.

Helse Sørøst støttet styret i sykehuset Telemark i nedleggelsen av Rjukan sykehus. At Arbeiderpartiet da tror at direktøren vil revurdere dette vedtaket ved å bygge opp avdelinger på Rjukan er med respekt å melde svært lite sannsynlig.
Et sentralt spørsmål er hvordan skal en fylle opp sykehusavdelinger på Rjukan med fagfolk. Vi ser nå at i sentrale strøk er et skrikende behov for sykepleiere og annet fagpersonale. Hvordan skal en da klare å rekruttere fagfolk til Rjukan. Et annet viktig moment er at sårt tiltrengt personell som vi i dag har ved Eldres hus og korttidsavdelingen kan søke seg til eventuelt ny sykehus drift og dermed tappe kommunen for fagfolk.

Politikerne er valgt av folket og skal gjennom dette forvalte vår økonomi til det beste for kommunens innbyggere. Det er derfor svært viktig at vedtak er fattet på et bredt faglig grunnlag og ikke lar seg påvirke av enkeltpersoner som påberoper seg viten som ikke er i tråd med faglige uttalelser og utredninger (ref.Kaupang) som er gjort.

Skulle Arbeiderpartiet sammen med H og FRP gå inn for kjøp av tidligere Rjukan sykehus ,vil jeg påstå at Tinn sitt helsevesen går baklengs inn i fremtiden. ​Rjukan sine innbyggere fortjener at en får helsetjenester som er basert på omsorgstrappen sin tankegang og en ny bygningsmasse som er fremtidsrettet

Tinn kommune leier i dag noe av bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus for å drifte korttidsavdelingen. Denne leien kan Tinn kommune fortsett å leie frem til at en har fått på plass ny bygningsmasse ved Eldres hus. Men det haster nå med å få satt spaden i jorda. Politikerne har allerede brukt mange år på å diskutere saken selv om fastleger, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell har anbefalt samlokalisering.

For de som lurer på hvorfor jeg bruker begrepet tidligere Rjukan sykehus, så er det fordi at sykehus som et minimum skal inneholde en del basisfunksjoner som i dag er tatt bort. Begrepet sykehus kan ikke forsvares selv om en har noe poliklinikk.

Tinn kommune har krevende økonomi og trenger å forvalte dette strengt. Å kjøpe bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus til drift av kommunale tjenester i tillegg til sykehjemmene på Rjukan og Tinn Austbygd vil føre til kostnader som ikke er bærekraftig. Hovedvekten av ansatte, ulike utredninger og sentrale føringer anbefaler samlokalisering for å bruke ressursene på best mulig måte.
Til sist kan jeg skjønne alle de som skulle ønsker at det fortsatt var sykehusdrift på Rjukan, men den tid er nok dessverre forbi. Det er vanskelig å se fore seg at private drivere vil etablere seg på Rjukan. Det at Helse Sørøst skulle etablere ny drift på Rjukan er nok også ønsketenking.

Derfor er det viktig at befolkning og politikere i Tinn har fokus på et godt omsorgstilbud basert på sentrale føringer, faglige utredninger og bygningsmasser med uteareal som er tilpasset fremtidige behov.
Når korttidsavdelingen flytter inn i nye Eldres hus kan eventuelle private aktører kjøpe opp bygningsmassen til tidligere Rjukan sykehus. Det er i alle fall et rehabiliteringsobjekt som jeg er overbevist om at Tinn kommune kan takke høyere makter for å ikke ha kjøpt.

Arild Standal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags