- Hva er det som gjør at man oppfattes som illojal når man snakker pasientens sak?

Av
DEL

LeserbrevI disse valgkamp tider observerer jeg at noen partier er opptatte av å sørge for sine lovpålagte oppgaver først og fremst. Det bør vel egentlig ikke være noe tema, for lovpålagt betyr må gjøres.
For meg høres det lite fremtidsrettet ut. Når det gjelder helse, er jeg ikke helt sikker på at alle folkevalgte egentlig er klar over hva de lovpålagte oppgavene består av. Det er som man ikke tar innover seg at etter sykehusnedleggelsen og innføringen av samhandlingsreformen, har kommunen et mye større ansvar for pasienter som før ville ligget på sykehus, døende pasienter, nyopererte pasienter, kronisk syke pasienter osv. Disse pasientene krever et høyt kompetent personell rundt seg til enhver tid og tett samarbeid med sykehus, rtg tilbud, lab tilbud osv.
Hele helsevesenet endrer seg og vi må være nytenkende og ha handa på rattet mot framtiden og trygghet for befolkningen, sikre kompetansearbeidsplasser osv. Jeg savner en tettere og bedre dialog mellom folkevalgte og oss som er tett på pasientene.
Hva er det som gjør at man oppfattes som illojal når man snakker pasientens sak? Når man opplever at folkevalgte som ikke har den samme kompetansen bygger avgjørelser på feilinformasjon/manglende kunnskap er det grunn til å varsle.
Vi er mange som er svært skeptiske og bekymret for utviklingen i kommunen når det gjelder helsetilbudet. Det vi blir møtt med er at «alle» er enige om at samlokalisering er bra, og at sykehuset ikke kan brukes. Man tviholder på et vedtak som aldri var godt gjennomtenkt og bearbeidet i utgangspunktet, og som ikke lar seg gjennomføre. Vi trenger folkevalgte som tenker nytt og litt lenger enn bare lovpålagte oppgaver i en kommune som har som motto at vi skal gjøre det umulige mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags