Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor sånn hast - Høyre?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I RA den 5/12 kan vi lese at reiselivssjefen og Høyres ordførerkandidat inviterer til folkemøte med debatt om reiselivssatsingen i Tinn. Han viser til at arrangøren jobber med å få på plass politikere fra de ulike partiene.

La det være klart! Vi heier på reiselivet i Tinn og liker å ha en engasjert reiselivssjef, som «setter seg i førersete». De unike fortrinn Tinn har innen reiselivssammenheng, ville være idioti å ikke utnytte, men kan hastverk i reiselivet føre til lastverk for kommunen?

For de som ikke er informert, kan det på utspillet fra H, virke som om «Reiselivsstrategien» fortsatt er på høring, det er den altså ikke.

Et enstemmig kommunestyre har den 1. november vedtatt reiseliv som prioritert satsningsområde i «Strategisk næringslivsplan», og reiselivssatsingen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt enstemmig i fjor. Reiseliv er med andre ord godt politisk forankret.

I formannskapet 22/11 la posisjonen(SV/SP/MDG) frem et budsjettforslag, der vi faktisk økte satsningen på reiseliv med kr 600 000 i forhold til rådmannens forslag. Imens Høyre ved representant Bergsland i helhet stemte for rådmannens forslag, et forslag som ville ført til minimal satsningen på reiseliv, da det å gjennomføre en strategi selvsagt krever ressurser.

Derfor oppleves det som et paradoks at det nå haster så meget for Høyre så å få satt reiselivet på agendaen.

Som «lyn fra klar himmel», knappe to uker etter omtalte formannskap kommer det en hasteinnkalling fra Tinn Høyre, der de ønsker oss velkommen til paneldebatt førstkommende tirsdag.

En temadag og debatt om reiseliv og turisme er absolutt en god ide, som vi ønsker velkommen. Gjerne med aktører fra reiselivet, interessenter, publikum, administrasjon og politikere.

Men hvorfor sånt hast - må dette gjøres akkurat nå, mens formannskapets budsjettforslag fortsatt ligger ute til høring?

En kan jo spekulere om Høyres motiv er å rekke budsjettbehandlingen i kommunestyret? Hvis så er tilfelle burde i rettferdighetens navn også enhetsledere i kommunen få sine ansvarsområder debattert, så ikke vi, i farten glemmer de mer trivielle, noe mindre spektakulære lovpålagte oppgaver som en verdig eldreomsorg, helsetilbud, gode skoler, vinterbrøytet vei, trygge barnehager osv. Kan Høyres folkemøte om reiseliv, påvirke politikernes evne til å se helhetlig på budsjettprosessen? Kan man ved å legge en spesiell debatt så tett opp mot behandling av et sammensatt helhetlig budsjett, risikere å få «skylapper»?

Da møtet også faktisk ble lagt på den faste møtedagen for posisjonens felles gruppemøte, meldte samtlige inviterte fra posisjonen forfall. Så er det viktig å påpeke at forfallet kom med forslag om å utsette debatten til over nyttår, og da gjerne med en mer nøytral arrangør!

Men det var tydeligvis alt for sent for Tinn Høyre og reiselivssjefen!