Næringsutvikling og nye arbeidsplasser

Av
DEL

LeserbrevTinn SV vil i tråd med kommunal næringsplan og reiselivsstrategi bidra til særlige satsninger på å utvikle de offentlige fagmiljøene med tilknytning til den videregående skolen, nasjonalparksenteret, Villreinsenteret og industriarbeidermuseet.

Tinn har manglende arbeidsplasstilbud til høyt utdannede unge voksne, og det er på høy tid at turist- og besøkskommunen Tinn får en større bit av offentlig sektors oppgaver. Flere offentlige virksomheter har i større eller mindre grad sentralisert sine oppgaver bort fra Tinn. Dette gjelder helseforetak, NAV, skatteetaten, politiet, vegvesenet m.fl. – og vi må ta derfor kampen for å bevare fagmiljøer som allerede har en særlig sterk tilknytning til Tinn.

Kommunen som samfunns- og næringsutvikler bør derfor satse spesielt på de lokale og regionale institusjonene. Dette er institusjoner som i stor grad er finansiert av statlige driftsmidler og med en økt kommunal innsats øker sannsynligheten for å bevare og styrke disse.

Tinn SV vil jobbe regionalt i den nye fylkeskommunen og inn mot statlige instanser for å utvikle lokale offentlige virksomheten innenfor natur- og kulturforvaltningen både i Øst-Telemark og i Tinn. Tinns medeierskap til nasjonalparken, den fredede villreinstammen, landskapsvernområder, mange fredede historiske kulturminner, samt den internasjonalt anerkjente verdensarven, tilsier at Rjukan bør kunne få en posisjon som et viktig sentrum for offentlig forvaltning.

Årsmøtet Tinn SV, 4/2-2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags