Legevaktsordningen.- Fake News fra SV

Av
DEL

LeserbrevI et intervju med SVs ordførerkandidat Jørn Langeland og sittende varaordfører
Sanja Pasovic, kommer det frem at Tinn SV vil ta æren av å ha sørget for at
Tinn legevakt ble værende på Rjukan sykehus.
Dette er å sette saken fullstendig på hodet.
Legevaktsordningen var til behandling i Levekårs og inkluderingsutvalget 5. 12.16. Agnar Nagelsaker (Ap) ba om en utsettelse av saken i møtet med begrunnelse at «råd (eldreråd og råd for funksjonshemmede) bør bli hørt i en så viktig sak».
De ansatte i Tinn kommune på legevakt/kortidsrehabilitering bidro med en godt begrunnet uttalelse i sakens anledning, hvor det etterlyses inkludering av fagpersonell med særlig kjennskap til legevakt i selve utredning av saken.
Legevaktsordningen var til behandling i Eldrerådet 30.01.17. Leder i eldrerådet, Helene Kittelsen SV mente at «eldrerådet ikke i disse sparetider kan pålegge administrasjonen å bruke så mye penger som antatt i scenario 1 og 2 for å opprettholde egen legevaktsordning hele døgnet».
Høyres representant Steinar Bergsland fremmet et scenario 4: « forslag om å utrede muligheten for offentlig privat samarbeid- OPS på sykehuset». Steinar Bergsland fikk også støtte fra medlem av Eldrerådet Titti Øvereng, som så det som problematisk å fjerne en legevaktsordning som fratar innbyggerne i kommunen tryggheten og vissheten om at legevakta kan brukes uten å måtte reise så langt. Bergslands forslag ble vedtatt av Eldrerådet med 3 mot 1 stemme .
SV ’s Helene Kittelsen tapte altså denne avstemningen.
I møte for Rådet for funksjonshemmede 31.01.17, gikk Steinar Miland (SV) inn for scenario 3, som innebar en delt legevaktsordning mellom Tinn og Notodden kommune. Scenario 3 betyr åpen legevakt 8 - 21 på hverdager og 8 -18 på helligdager/helg. Utenom disse tider ville pasienter måttet reise til Notodden. Dette forslaget ville ha medført en klart dårligere løsning for Tinns befolkning enn den legevaktsordningen vi har pr. dags dato.
Langelands og Pasovics sitt PR stunt for SV s politikk kan ikke beskrives som annet enn «fake news» -falske påstander.
Jeg hadde håpet på større etterrettelighet og ærlighet fra to så fremtredende politikere i Tinn kommunestyre.
Selv om det er valgkamp, og politikere vil overgå hverandre mht. politiske valgløfter,
må vi kunne stille krav om en viss sannhetsgehalt i politiske uttalelser.

Godt valg!
Gunnar Odd Hagen 2. kandidat Høyres liste ved kommunevalget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags