Årets kommunevalg, handler om å velge en ordfører som kan stake kurs og ta styring!

Av