Høyre om - Steinar Bergsland som ordfører og ny giv?

Bent Frode Bystrøm, 4. kandidat Tinn Høyre

Bent Frode Bystrøm, 4. kandidat Tinn Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevDe siste fire årene har etter min mening bydd på lite offensiv og fremoverlent politisk håndverk fra de som har hatt makten i Tinn, SP/SV/MdG. Det har skjedd veldig lite enkelt og greit. Dersom man så er fornøyd med tingenes tilstand og synes nærmest stillstand er fint, så stemmer man SP og SV inn igjen. MdG stiller som kjent ikke til valg.

Vi i Tinn Høyre ønsker blant annet følgende:

1. Rjukan sykehus: Vi vil legge til rette for ny og fremtidsrettet aktivitet , jf. Ål-modellen. Her ligger mulighetene åpne for å styrke og skape kompetansearbeidsplasser. Se på muligheten for å bygge omsorgsboliger i Tinn Austbygd og på Rjukan. Styrke samarbeidet med de frivillige som Røde Kors, Sykehusets venner, Kreftforeningen, LHL osv. Opprettholde tilbudet rundt dagsentrene i Tinn. Støtte drift av ikke-lovpålagte støtteordninger som: Frivillighetssentralen og MOT.
2. Kunnskap og oppvekst:
Barnehage: Jobbe for kompetanseutvikling gjennom en delingskulturen der ansatte kan hospitere i hverandres barnehager.
Grunnskole: Arbeide for at barn og unge skal oppleve faglig og sosial mestring hver eneste dag.
Rjukan videregående skole: Fortsette å arbeide aktivt for å beholde og videreutvikle studietilbudet. Opprettholde Rjukan Idrett.
3. Næringsutvikling: Legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser i Tinn, både private og statlige. Samle kompetanse under samme tak: RNu, Landbrukskontoret, Kulturkontoret og VisitRjukan. Disse har kryssende interesser og vil dra nytte av å jobbe tettere sammen. Gjenopprette pendlerkontoret. Arbeide for levende bygder og drift på setrene. Lokale innkjøpsavtaler.
4. Reiseliv: Knytte by og fjell tettere sammen. Hyppigere avganger og helårig drift for fjellbussen. Gjøre destinasjonen mer attraktiv.
5. Tidsriktige boliger: Øke attraktiviteten med tidsriktige boliger. Bidra til at det etableres nye boligområder i Hovin, Tinn Austbygd, Atrå og Miland.
6. Natur, klima og miljø: Nei til vindmøller i Tinn. Bevisstgjøre innbyggerne på ansvaret hver enkelt av oss har for å forvalte naturressursene for nye generasjoner. Bidra til etablering av småkraftverk. Styrke framtidig drift og bosetting i bygdene.
7. Vei og samferdsel: Arbeide for helårlige åpne fjelloverganger til Tinn. Legge trykk på arbeidet med E-134. Styrke arbeidet med flyplassen på Notodden. Rassikring på Tinnsjøveien.
8. Kultur/idrett/festivaler: Ta ansvar for å utrede flerbrukshall. Oppmuntre og anerkjenne frivillig idretts- og kulturarbeid. Utnytte den brede arrangementskompetansen i kommunen ved tettere samarbeid på tvers av arrangementer.
9. Økonomi: Styre etter de vedtatte handlingsreglene for å få en sunn økonomi med handlingsrom. Uten handlingsrom blir det vanskelig å utvikle kommunen i den retning vi ønsker.

Tinn kommune trenger en ny giv. Vi må bli mer offensive og se de muligheter som ligger der for å gjøre kommunen fremtidsrettet. Vi har alle muligheter til å lykkes, men vi må ha handling. Steinar Bergsland er en handlingens mann. Han har erfaring, og ikke minst et stort og bredt kontaktnett som blir viktig i tiden fremover.

Ønsker du Steinar Bergsland som ordfører? Da gjør du som meg:

Stem Høyre!

Godt valg

Bent Frode Bystrøm


4. kandidat for Tinn Høyre i kommunevalget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags