Innfør eiendomsskatt i Tinn nå

Av
DEL

LeserbrevI RA kan en lese at rådmannen i Tinn foreslår å kutte ut 20 årsverk i 2020 budsjettet fordelt på skole og helse. En brannfakkel jeg håper vekker de nyvalgte politikerne i kommunen. I Tinn (og i landet forøvrig) vet vi at befolkningen blir eldre og eldre. Noe som oftest resulterer i økt behov for helsetjenester. Det burde få klokkene til å ringe høyt å tydelig hos de som styrer og fordeler kommunens inntekter og utgifter. Husker jeg ikke feil, bor det nå cirka 5750 innbyggere i Tinn. På fjellet har kommunen tidvis like mange som besøker kommunen som hytteeiere, eller gjester av disse. Hvorfor skal man da ikke sørge for at disse hytteeierne er med på å betale i større grad for alle de utgiftene som kommunen har nedlagt for å tilrettelegge for et godt liv i fjellheimen…. I Norge generelt er det veldig mange hyttekommuner som har innført eiendomsskatt uten de store protester. Men har jeg forstått reglene riktig, må en slik skatt gjelde for alle. Også for de som bor fast i kommunen. Den vanligste eiendomsskatten i Norge ser ut til å ligge på mellom 2 og 4 promille. Kommunen kan selv bestemme om man vil ha et bunnfradrag. Eksempelvis skulle dette bety at en eiendom (hus eller leilighet) med en satt verdi på 1 mill. kroner, og en eiendomsskatt på 2 promille, ville gi en beskjeden utgift for den enkelte huseier. For de som bor på fjellet ville nok en eiendomsskatt kunne bety en merutgift på 8-10 000 i året. Altså sårt tiltrengte kommunale inntekter når vi vet at fjellets deltidsinnbyggere også skal ha rett til å benytte seg av kommunens tjenester. Tjenester som ofte har relasjoner til helse- og i noen tilfeller omsorg. Skal bli spennende å se hva de forskjellige partiene dukker opp med av argumenter for- og imot.


ASBJØRN S. TORGERSEN

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags