Åpent brev til ordfører

Av
DEL

LeserbrevJeg sendte et brev til medlemsmøte i Arbeiderpartiet 18.06.18, som var to delt.

Det gjaldt om logoped og om sykehuset.

Jeg ønsket at leder i Arbeiderpartiet skulle ta opp brevet i spørretimen. Dette fikk full støtte av AP som står bak brevet.

Siden ikke alle kjenner til brevet og spørsmålene tar jeg dem her.

Spørsmålene som ble lest opp av Arbeiderpartiets leder i kommunestyret:

Til gruppemøte 18.06. 18.

Det er fullt på rehabiliteringen på sykehuset. Har hørt at det er inntaksstopp på Eldres hus, og dette medfører at rehabiliteringen på sykehuset blir fylt opp. På sykehuset i dag ligger det trolig pasienter som egentlig skulle hatt plass på hjemmet. Jeg mener at kommunen må leie mere av sykehuset, slik at nye pasienter som trenger hjelp også får plass. På sykehuset i dag finner man en treningssal som ikke brukes. Det er Sykehusets Venner som har kjøpt utstyret til denne salen. Utstyr som ikke blir brukt til rehabilitering fordi kommunen ikke leier treningssalen.

Tidlig innsats og god oppfølging med fysioterapi og logopedtimer er helt avgjørende for at slagpasienter, og andre som av ulike årsaker ligger på sykehuset skal bli friske og vende tilbake til sitt normale liv. så hvorfor leier ikke kommunen lokale?

Slaggruppen har jobbet med logoped siden 2013. Nå har vi en jente fra Tinn som bare venter med eksamenspapirer, men som kommunen ikke vil ansette som logoped. Hun er innstilt på å opprette privat praksis, og da vil kommunen leie henne inn. I mellomtiden bør kommunen bruke hennes utdannelse, og engasjere henne som logoped på PP-kontoret.

Det er full jobb for henne i kommunen som logoped i arbeid med både voksne og barn. Vi håper at kommunen vil ansette henne som logoped når papirene er i orden.

I 2013-14 kom det logoped en gang i uka for voksene til Tinn. Det var for lite! Nå er det en gang i måneden, og da må en reise til Kongsberg for tre kvarters trening. Det er bare bortkastet tid! Har kommunen i heletatt prøvd å få logopedhjelp opp til Tinn?

Tenk dere at dere mistet språket. Vet ikke lengre hva noe heter, og skal forklare uten språk.

De første ukene er svært viktige for all trening etter slag.

Tenk om det var en av dere.

Spørsmål slutt,

Det ble ikke svart på spørsmålet om logoped, så jeg har noen kommentarer.

Når en vet hvor viktig det er å komme hurtig til behandling etter slag, teller faktisk timer. De 6 først månedene spesielt viktig. Det gjelder alle som får slag. Slaggruppen har tatt dette opp med kommunen siden 2013, men det er liten hjelp å få.

Hvor mange slagpasienter det er i Tinn vet jeg ikke da dette er hemmelig. Jeg spurte en gang kommunestyret, men det svaret jeg fikk fra kommunalsjefen var mye lavere enn det jeg hadde registrert.

Det jeg vet er at mange har mistet taleevnen på grunn av kommunen har sviktet dem. Tenk hva det betyr og ikke kunne kommunisere.

Har kommunen prøvd å få tak i logoped senere år? Jeg har spurt flere sentrale logopeder men ingen har registrert noe behov fra Tinn. Så jeg ber om et svar på når dere prøvde å få logoped til Tinn?

Hvor mange som har mistet taleevnen på grunn av at kommunen har sviktet dem kommer fortsatt til å være hemmelig.

Når det gjelder spørsmålene rundt sykehuset fikk en ikke svar fra Rådmannen på hvorfor kommunen ikke leide treningsrommet med treningsutstyret. Svaret som ble gitt var at man tilbydde et rom i huset som kunne benyttes til treningsrom. Det viste seg at dette ikke kunne benyttes på grunn av tekniske hensyn og ble enige om å benytte korridorene og et pasientrom.

Hvorfor kan man ikke benytte treningsrommet? Korridorer og pasientrom er ikke egnet for dette. Å benytte korridorer til gang treninger er ok men ikke til annen rehabilitering. Så hvorfor leide ikke kommunen treningsrommet? Ble de som bruker rommet spurt eller var det ledelsen som ville spare kostnader?

Vil kommunen leie flere rom, så en slipper å avvise de som har behov for en rehabiliteringsplass?

Det var fint om ordfører kunne svare også på disse spørsmålene.

På slutten av sitt innlegg sier rådmann: Sitat:» Slagrammede får intensiv behandling i starten og etter behov. «Sitat slutt. Ja tenk om det var slik det ville gledet og hjulpet mange. Det er slik det burde være.

Slagpasienter med lammelse i arm/hånd, får ikke behandling. Mange i Tinn har fått problemer med dette og får ikke den hjelp med rehabilitering som dem behøver da kommunen ikke vill ansette egoterapaut som slaggruppen har bedt om i 4 år og som er nødvendig for rehabilitering av arm/hånd skader.

Slaggruppen Rjukan og Tinn ønsker å få kontakt med slagrammede/pårørende.

For slaggruppen

Erling Andresen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags