Kommentar til Marius Skeie

Av
DEL

LeserbrevVenstres leder har et langt og velformulert innlegg i RA 12. august, og jeg vil komme med noen kommentarer.
Jeg mener Marius har mange gode poeng, og jeg er enig i mange av de argumenter han bruker i forhold til Venstres program. Jeg er enig i at barnehage og skole skal være gratis for foreldre med dårligst økonomi, og vil føye til at det bør gis søskenmoderasjon mellom barnehage og skole for de som har barn begge steder.
I likhet med Marius, mener jeg det å skaffe nok fagfolk bør prioriteres fremfor gratis skolemat.
Jeg er også enig i at et samarbeid mellom private og offentlige aktører innen skole og helse bør kunne eksistere side om side i Tinn, og tenker konkret på Montessoriskolen, som har eksistert i flere år, og et eventuelt kommunalt rehabiliteringssenter i sykehusets bygninger. Jeg har ingen motforestillinger i forhold til å selge kommunale rehabiliteringssenger til andre kommuner i stedet for at kommunen betaler hundretusener for overliggerdøgn på sykehus eller kjøper plass til demente i andre kommuner, med mindre den demente og familien selv ønsker det.
Når det gjelder Marius Netten og Venstres punkt om ansvarliggjøring av foreldre, og også nabolag i forhold til å forhindre utenforskap, er det et viktig poeng å minne om at ansvaret ikke bare ligger hos skolen, men også foreldre og trenere og andre frivillige.
I den sammenheng er det flott at Tinn har fått nye innbyggere som ikke er etnisk norske som gjør en glimrende innsats som frivillige,
Venstre mener også at den enkelte skole må ha en viss frihet til å utforme egne modeller når det gjelder organiseringen av leksefri skole. Det synes jeg er fornuftig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags