Frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet

Av
DEL

LeserbrevVenstre er Tinns liberale parti. Liberalismens mål er å gjøre folk i stand til å ta egne frie valg, samtidig som vi tar ansvar for fellesskapet og naturen vår.

Venstre ønsker et Tinn som ser framover. Mye går bra i Tinn. Vi har en framtidsretta industriutvikling på Rjukan, et landbruk som produserer produkter i verdensklasse, og et voksende reiseliv. Vi må støtte opp om det som går godt, og sørge for at det finnes handlingsrom for mer utvikling og vekst.

Men, vi stiller ikke til valg fordi at alt bare går bra i kommunen vår. Vi har et synkende folketall, og en aldrende befolkning. Vi stiller til valg for å få til en vending, slik at flere unge folk og fastboende ser og velger framtida si her i Tinn.

Venstre vil satse på skole og oppvekst fordi alle barn fortjener en best mulig start i livet. Vi må ha barnehager og skoler nær der folk bor, og vi må ha kvalifisert personell som kan gjøre en tidlig innsats, og for å hjelpe dem som trenger det mest. Vi må også sørge for at alle barn og unge har muligheter til å delta på både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Vi vil satse på grønn, helsebringende og framtidsretta infrastruktur, og ha fokus på attraktive grøntarealer i nærheten av der folk bor. I Tinn trenger de fleste bilen til daglige gjøremål, men vi satser på å gjøre det enklest mulig for folk å velge elbil, og vi vil gjøre det enklest mulig for folk å være myk trafikant ved å knytte boområder sammen, og sette trafikksikkerhet i sentrum for de som velger å gå eller sykle.

Vi vil gjøre det enklest og rimeligst mulig å energieffektivisere boliger, og vil sette miljøkrav til nye offentlige bygg. Vi må også satse på å bygge ut nye boliger i Tinn tilpasset folk i alle aldre.
Venstre vil jobbe for gode rammevilkår for det lokale næringslivet gjennom å holde offentlige avgifter lavest mulig, satse på god infrastruktur, og på trivsel i hverdagen for de som bor i kommunen.

Vi må ta godt vare på våre eldre, og sørge for at de som vil bo hjemme kan bo hjemme så lenge det er mulig, og at de som ikke kan det får plass på sjukehjem. Venstre vil se på hvilke muligheter sjukehuset kan tilby for kommunale og interkommunale helsetjenester, og se det i sammenheng med om vi skal oppgradere eksisterende sjukehjem eller bygge nytt.

Venstre er en garantist for åpenhet i lokaldemokratiet. Vi mener det er viktig at folk kan bruke ytringsfriheten sin, også når det gjelder egen arbeidsplass. Det skal være lett for folk å finne dokumenter og informasjon de søker etter i Tinn kommune, og alle kommunale nettsteder må være oppdaterte og gi folk relevant informasjon.

Venstre er landets eldste parti. Venstrebevegelsen startet som et opprør mot den konservative embetsmannsstaten, og har siden hatt som mål å fremme liberale rettigheter. Det betyr at vi verdsetter privat eiendomsrett og at folk skal ha makt over sine egne liv.

Vi vil jobbe for et Tinn som ser framover, et Tinn som er mer enn bare kommuneorganisasjonen, og der vi spiller hverandre gode for å skape det gode liv her hvor vi bor.

Vi var i år først ute med programmet vårt for å ta initiativ og vise vei. Programmet vårt finner du på nettsiden vår (https://www.venstre.no/artikkel/2019/06/23/program-for-tinn-venstre-2019-2023/)

Godt valg!

Marius Skeie, Rjukan
Jan-Anders Dam-Nielsen, Atrå
Thomas Notevik Torgersen, Rjukan
Kristine Bols, Miland
Aslak Høgetveit, Rjukan
Imko Gerrits, Rjukan
Tor Helge Flåto, Hovin

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags