Hva skal til i Tinn?

Av
DEL

LeserbrevDet er for mye krangling og kjekling i lokalpolitikken i Tinn — og det er alt for lite reell og god politikk som fører samfunnet videre mot vekst og utvikling. Dagens kommunestyre er omtrent like handlingspreget som Mannen minutt for minutt på NRK.

Mye er bra i Tinn — og vi må ta utgangspunkt i det som er bra, men samtidig også tørre å ta tak i det som må gjøres bedre. Hvordan kan de andre partiene endre sin politikk og hjelpe oss med å få en vending i kommunen vår?

Høyre kan hjelpe oss hvis de fokuserer mindre på å detaljregulere skolen, og heller gi skolen og lærerne mer tillit, og er med på å beholde nærskolene på Miland og i Hovin. De kan også være med på å løfte næringslivet ved å beholde landbrukskontoret i Atrå, og bli med på å sette miljøkrav til nye og eksisterende offentlige bygninger, slik at bedriftene i Tinn kan satse mer på framtidsretta teknologi og infrastruktur.

Arbeiderpartiet kan hjelpe oss hvis det går opp for dem at kommunen er noe mer enn kommuneorganisasjonen og fagforeningene, og at offentlig og privat sektor kan spille hverandre gode. De kan også være med på å satse på åpenhet i Tinn kommune slik at det er lett for folk å få innsyn i saker som angår dem, og at man ikke lager regler som sørger for at man til slutt blir nektet å holde hyggekvelder på gamlehjem i kommunen når man ikke lenger selv har maktmonopol.

Senterpartiet kan hjelpe oss hvis de fokuserer mindre på å snakke om sentralisering, og heller blir med oss på å jobbe mot konkrete mål for å løfte landbruket i Tinn, er med på å jobbe for en folkehøgskole, blir med oss på å sørge for søskenrabatt mellom barnehage og SFO, og viser litt ydmykhet i sjukehjemssaka slik vi kan få til gode løsninger for hele Tinn, og ikke bare Rjukan.

Vi er litt i tvil om hva FrP kan hjelpe oss med, men det vil være en god start å slutte å spre uverdig møkk fra Sylvi Listhaug på Facebook, samtidig som de forstår at barn som mobber trenger like mye hjelp som de som blir mobbet — fordi at barn fortjener hjelp og ikke straff når de gjør feil. FrP kan også hjelpe oss med at kommunen ikke blander seg opp i absolutt alt som innbyggerne i Tinn gjør, men lar folk være i fred uansett tro, livssyn og religion.

Hva SV kan hjelpe oss med er det i grunn veldig vanskelig å si, men det vil være en start om de vil være med oss på å sørge for at grunneiere får regulert nye boligtomter slik at folk kan bygge seg nye boliger, og at vi sørger for at alle elever får en kvalifisert lærer, at vi bygger flerbrukshall — og at vi får fjernet saksbehandlingsgebyr for dem som vil bygge nye boliger eller som vil gjøre boligen sin mer miljø- og klimavennlig. Det ville også ha vært fint hvis SV kunne ha anerkjent kristendommens betydning for norsk kultur og norsk kulturarv — og forstår at dette er noe vi må ta vare på også i vår tid der den historieløse rotløsheten råder.

Venstre har ikke svar på alle spørsmål i Tinn kommune, og vi mener heller ikke at kommunen skal ha svar på alt, men at folk må få lov til å være gode på det de er gode på, og at vi bygger på folks styrker og ikke deres svakheter. Kommunen må være på lag med, og ikke i veien, for eierne sine — nemlig oss som bor her. Vi tror på åpenhet, demokratiske spilleregler, enkeltindividets rettigheter og at når kommunen gjør feil, så skal man vise ydmykhet samtidig som man lover bot og bedring.

Vi tror at Tinn allerede har de verktøyene vi trenger for å få til en vending der flere seg framtida si i Tinn, og hvor kommunen blir en vekstkommune som skiller seg positivt ut blant landets distriktskommuner — vi har så mye bra i Tinn!

Hvis vi skal oppsummere hvordan vi vil at folk i Tinn skal ha det, så gjør vi det så enkelt som å vise til verdens beste lov — nemlig Kardemommeloven:

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil.»

La oss gjøre et godt valg i Tinn og få fart på kommunen!

Marius Skeie
Tinn Venstre


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags