Gå til sidens hovedinnhold

Ja, vi trenger Rjukan Idrett

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I RA 30/5-2018 utfordrer Ap posisjonen i forbindelse med formannskapets behandling av

økonomiplan for 2019-22, her gjeldende opprettholdelse av Rjukan Idrett.

Økonomiplanen skal gjelde for 4 år og kommunestyret er pålagt å vedta en plan som går i balanse økonomisk.

Når formannskapet innstiller, skal den etter lovverket ligge ute på høring i 30 dager før den skal behandles i kommunestyret.

Et utvidet formannskap, med utvalgs- og gruppeledere, fikk av ulike årsaker forelagt

Rådmannens innstilling kvelden før formannskapsmøte.

Det betyr at samtlige partier kun hadde timer på å finne sine eventuelle endringsforslag.

Sv og Sp understreket tydelig, opptil flere ganger, at posisjonen også ønsker å opprettholde Rjukan Idrett, og at vi vil komme tilbake med løsning på inndekning til behandling i kommunestyre 21.6. At Ap ikke fikk det med seg, eller velger å overse dette faktum, er ikke posisjonens ansvar.

Ap stemte for Høyres forslag om opprettholdelse av Rjukan Idrett, samt støtte til Rjukanbadet og VisitRjukan, en samlet utgift på 6 millioner i økonomiplanperioden. For å finansiere dette ville Tinn høyre innføre et “flatt kutt i enhetene”.

Dette er kutt/effektivisering på enhetene utover det som allerede ligger i øk.planen.

Det er ikke overraskende at Høyre i opposisjon velger et “skudd fra hofta”, og bevarer alle gode tiltak og sender regningen til de kommunale enhetene.

Det som er overraskende er at Ap velger å bli med på et så populistisk og usolidarisk kutt som ingen aner konsekvensene av.

Nettopp fordi vi ikke vet konsekvensene av et slikt, for oss hasteforslag, kunne ikke Sv og Sp stemme for det. Som nevnt flere ganger, vil posisjonen bruke tiden frem til

behandlingen i kommunestyre å finne frem til gode gjennomtenkte løsninger for blant annet Rjukan Idrett.

Et forslag om «ostehøvelkutt» uten noen form for prioritering, kan se fint ut på papiret, det rammer liksom «alt og ingenting». Et flatt kutt er ikke nødvendigvis rettferdig og rådmannen advarte sterkt mot en slik inndekning. De kommunale tjenesteområdene er svært ulike, og ikke alle kan ta flere kutt uten at det vil gå utover brukerne. Et aktuelt eksempel er nå situasjonen vi er oppe i med sykehjemsplasser, her må vi i en periode faktisk bruke mer penger ikke mindre.

Hvis Ap opprettholder sin støtte til Høyre i kommunestyre, vil vi gjerne spørre om de samtidig kan garantere for at dette ikke går utover kommunale arbeidsplasser.