I et innlegg som forsvarer et håpløst vedtak om å gi 50 000 kroner i støtte fordelt på ti personer i Tinn for å kjøpe el-sykkel, så prøver MDGs Heather Mason seg på en skikkelig frekkis, der hun sier:

«Kommuner i Norge har et særskilt ansvar for å ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller.” Dette er lovpålagt i følge både folkehelseloven og plan-og bygningsloven»

Nei, å gi 50 000 kroner for å kjøpe el-sykler til ti personer har ingen verdens ting med lovpålagte tjenester å gjøre, og det er totalt useriøst og veldig lite realt ovenfor Tinns befolkning å forsøke å sette et lovverk foran seg, når dette lovverket ikke har noen verdens ting med vedtaket kommunestyret har fattet å gjøre. Det er noe som heter at det er lov å prøve seg, men man forventer bedre av folkevalgte.

Man kunne ha brukt disse 50 000 kronene til å etablere en utstyrsbank til barn som ikke har råd til fritidsutstyr eller et annet godt formål. Isteden deler noen av kommunestyrerepresentantene som har vedtatt forslaget denne «ordningen» på FB til sine egne venner «sjå her!». For å være helt ærlig, det ser ikke bra ut.

Hvis man virkelig ønsker å gjøre noe for folkehelsa i Tinn, så er første steg å bygge gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde. Regjeringen har gjort dette enklere ved å forenkle lokalt tilpasset standard og har laget tidenes beste støtteordninger for utbygging. Men, dette krever lokalt initiativ, men et lokalt initiativ for gode og framtidige løsninger som betyr noe for folk finner man dessverre neppe i dagens kommunestyre.