- Vi skal være glad for at vi tar ansvar ovenfor den mest opprinnelige villreinstammen i landet

Av