Helårsvei over Imingen - alternativt helårsvei over til Veggli

Av
DEL

Jeg konstaterer kritikk mot min stemmegivning i fylkestinget vedr. vinterbrøytet vei over Imingen.

Undertegnede møtte som representant i fylkestinget for Telemark og ikke for Tinn kommune.

I Telemark Høyre har det vært en liberal praksis for representanter til å kunne bryte ut ved forhåndsvarsel. Det var med 22 stemmer mot 16 stemmer at fylkestinget vedtok ikke å gå inn for prøveprosjekt helsårs vinterbrøytet vei over Imingen. Min stemme var derfor ikke utslagsgivende.

For egen del vekta jeg ikke bare miljø og viltfaglig konsekvenser som alle faginstanser har advart i mot vedrørende vinterbrøytet vei. Jeg er enig at skikiting, DNT hytter og trafikk , hundespann representerer større ulemper for villreinen,. Jeg mener gps prosjekt på Hardangervidda må avsluttes etter mer enn 10 år for å kartlegge trafikken over RV 7. Reinsdyrene belastes påkjenninger vinterstid ved bedøvelse og merking , vi ser at de er blitt mer vare helikoptertrafikk mm. Villreinen bør få mest mulig ro nå. Vinteråpnet Imingfjellvei ville kunne medført et nytt GPS prosjekt av villreinen.

Fotråte og ikke minst mangeårige vektreduksjoner av kalv og voksne dyr de senere år viser at de samlede negative stressfaktorer er for store,og at villreinens beiteområder stadig sneveres inn. Jeg argumenterte i fylkestinget også for at helårs vei over Veggli, med en ca 1 km ny tunnel gjennom Killingskaret, som etter min oppfatning er det beste helsårsvei alternativet til Numedal. NINA og miljømyndighetene har tidligere nettopp foreslått en slik løsning over Veggli som kompensasjon for vinterstengt Imingfjell vei. Mao man får ikke begge alternativer.

Det er ca 1000 hytter i Skirvedalen og det skal opp flere. Disse ville med en tunnel fått 10 minutters vei til et lite alpin anlegg på Veggli. Alle ville fått kortere vei til Kongsberg hvor de aller fleste hytteeierne kjører gjennom. Ca 2000 hytter i Rollag ville fått kortere vei til Rjukanbadet og Gaustablikk enn til Geilo. Nærings- og reiselivsmessig mener jeg derfor at veien over Veggli er viktigere. En slik vei løsning vil kunne påberegne full støtte nærmest i alle fylkesting og full aksept fra alle fagfolk. Mao en realistisk veiløsning hvis man jobber med det.

Rjukan den 17. 12. 2019

Per Lykke, Høyre


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags