Gå til sidens hovedinnhold

Deler av naust er over 400 år gammelt

VINJE: NTNU Vitenskapsmuseet, nasjonallaboratoriene for datering, har på oppdrag fra fylkeskommunen datert stokkene på et naust i Rauland. Data tilsier at tømmeret ble felt mellom 1596 og 1690.

(Telemarksavisa)

Naustet står på Neset i Rauland og det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har bedt NTNU om å datere materialene som er brukt i det nå restaurerte bygget.

Det er analysert 10 furustokker og ifølge dataene er den ytterste årringen i to av stokkene datert til 1596. Det antas at fellingstidspunktet har vært mellom 1596 og 1597. De yngste stokkene er datert til 1690.

– Det ser ut til at prøvene er fra to ulike perioder. Vinteren 1689–1691, mens to av prøvene er felt om lag 95 år tidligere (1596-1597), og kan være gjenbrukte stokker, heter det i rapporten.

Det har ikke lykkes TA å få tak i noen i fylkeskommunen eller ved NTNU som kan utdype hvorfor man har undersøkt akkurat dette naustet.

Slik kom de frem til resultatet via dendrokronologi–metoden som blir brukt.

– Dendrokronologi er en metode hvor fellingsåret til tømmeret i et hus kan dateres ved å analysere voksemønsteret til årringene. Det dannes en årring hver sommer, dermed er alderen på hver årring på et levende tre kjent. I dendrokronologi er det variasjonen i bredden på årringene som er interessant. På våre breddegrader, hvor det er tilstrekkelig med vann grunnet nok nedbør, er det temperaturen i løpet av sommeren som påvirker voksemønsteret hos de fleste trær. Enkelt sagt vil en kjølig sommer gi lite vekst og en smal årring, men jo varmere sommeren blir, desto bredere blir årringen som dannes det aktuelle året. Bredden på årringene måles med 1/100 millimeters nøyaktighet. Dette gjøres med spesialkonstruert utstyr som overfører resultatene direkte til en PC. En prøve kan dateres ved å finne perioden med samme årringsmønster hos en etablert regional kronologi med kjent alder.