Det er med stor undring at jeg leser Jenni Kvarans åpne brev til direktør i NIA Runar Lia i Rjukan Arbeiderblad om opprettelsen av et nytt parti på Vemork. Kvaran liker ikke det nye partiet, og hun synes det er upassende at det skal stiftes på Vemork, noe Kvaran begrunner i det nye partiets signaler om en kontroversiell innvandrings- og klimapolitikk.

Kvaran er som kjent ny som både lokallagsleder og folkevalgt for Tinn SV, og Tinn kommune er gjennom skattebetalerne i kommunen en av de økonomiske bidragsyterne til NIA. Det er kommunestyret som vurderer om de skal bevilge midler eller ikke til museet.

Man skal ikke så langt tilbake i tid før de ansatte på NIA protesterte på torget mot et foreslått kutt fra rådmannens side på 900 000 kroner, og i og med at kuttet kunne ha ført til et kutt på 10-15 årsverk ved NIA pga statens finansieringsmodell, som er basert på lokale tilskudd, ville det ha medført store tap av statlige tilskudd for museet.

Det er legitimt å være uenig i et annet partis politikk — det er også legitimt å være uenig i et ikke-etablert partis signaliserte politiske plattform. Det som derimot ikke er så greit, det er at folk i en posisjon der de kan bevilge både penger, regulere areal og vedta andre offentlige inngrep signaliserer til en offentlig aktør at de bør drive politisk sensur og legge lokk på ytringsfriheten for folk med ytringer man ikke liker — fordi det er nettopp det lokallagslederen i Tinn SV her gjør.

Kvaran begrunner også hennes syn med at stiftelsen av partiet på Vemork er ugreit pga menneskesynet som var bakgrunn for krigen.

Uten å bli for privat, så var det slik at bestefaren min Gunnar Torgersen bygde et hus til seg selv og familien sin etter krigen — i Tinngate 46 ved Tveitotjernet på Rjukan. Bestefar var elektriker, og han fikset radioer som nordmenn brukte ulovlig under krigen, slik at folk skulle få tilgang på annen informasjon enn nasjonalsosialistisk propaganda. Han ble arrestert 24. august 1944 i Kristiansand, og ble så sendt til Grini, og så Akerhus festning — før han ble sendt til Dreibergen-Bütsow i Tyskland, der han satt fengslet til 8. mai 1945. Da han kom ut veide han 35 kilo, og det var bare så vidt han overlevde fangenskapet. Han satt altså fengslet fordi han hjalp folk med å få informasjon fra de som fikk lov til å bruke ytringsfriheten sin uten sanksjoner fra det offentlige.

Det er ytringsfriheten, organisasjonsfriheten, rettsstaten og det liberale demokratiet vi feirer gjennom markeringene våre for de som kjempet under andre verdenskrig mot nasjonalsosialistenes totalitære og umenneskelige tyranni. Vi minnes de som falt, og vi husker også tausheten til mange av de som opplevde og overlevde krigens grusomheter — det var vondt å snakke om, og man måtte også lære seg å leve med folk etter krigen som gjorde mange gale valg mens den pågikk. Når vi minnes vår historie, så må vi minnes det man kjempet for — nemlig retten til å ha egne meninger, retten til å ta egne valg, retten til å tro på det man ville, og også retten til å stifte et parti for å kjempe for saker man tror på — og da selvsagt også retten til å være uenig i andres meninger og andre partiers syn og forslag til løsninger på ulike utfordringer vi står ovenfor i vårt samfunn. Dette er rettigheter vi ikke kan ta for gitt — og det er også grunnlaget for kjernen til den tilliten vi har i vårt samfunn mellom staten og statens eiere, nemlig oss borgere.

Selv om jeg føler meg hjemme i det politiske sentrum, og dermed står veldig langt unna SVs syn og løsninger på ulike samfunnsproblemer, så setter jeg pris på at folk som Jenni Kvaran engasjerer seg politisk, og tror at det er et gode for vårt samfunn. Men når man er folkevalgt og lokallagsleder for et parti representert i kommunestyret og sitter i en posisjon til å kunne påvirke ulike samfunnsaktører gjennom sine handlinger, så må man også være sitt ansvar bevisst. Man må ikke sette seg selv i en posisjon der man kan legge press på aktører til å drive med politisk sensur av andre partier eller interesseorganisasjoner som ytrer seg og handler innenfor lovens rammer.

Marius Skeie,
Tinn Venstre