Tinn Frp's formann´s hukommelse synes å være særdeles selektiv

Tinn FrP´s formann kom med blant annet følgende uttalelser i leserbrev i RA den 19. august 2021.

Sitat 1: Ettersom jeg kan huske var det ikke store debatten i presse, på Facebook eller i de lokale debatt arrangementene før valget om dette.....

Sitat 2: Politikk formes ikke av støy, kverulering eller hets.....

Med hensyn til uttalelse i sitat 1 har jeg tatt med den frihet å gå igjennom RA´s papiraviser i perioden juni-august 2019 og september-desember 2019. Jeg kan forsikre Tinn Frp´s formann om at debatten rundt sykehus saken og Eldres Hus til de grader ble debattert i pressen og på debatt arrangementer både forut for valget og etter valget. Jeg vil anbefale å ta et lite dypdykk i RA´s elektroniske arkiv for å gjenoppfriske hukommelsen i denne sammenheng. Det behøves ikke mer en 2-3 timer å skaffe seg god oversikt. I det følgende har jeg tillatt meg å sitere uttalelser fra Høyre, Arbeiderpartiet og Frp både før og etter valget. Sitatene står på mange måter på egne ben. Tilleggskommentarer er kun nødvendige i enkelte tilfeller.

Sitater fra Rjukan Arbeiderblad før valget

RA 15 juni 2019: Bjørn Tore Bystrøm: Vi har sagt tydelig at vi ønsker omsorgsboliger og eldresenter ved der Eldres Hus er i dag.

RA 18. juni 2019: Trond Jore og Kathrine Haatvedt:Bruk Eldres Hus og gjør de oppgraderingene som kreves... Nytt i saken er at det vil legges frem en reguleringsplan for samlokalisering ved Eldres Hus vinterstid 2020.

RA 9.juli 2019: Per Lykke: Selvsagt skal vi ha et bra sykehjem på Eldres Hus med gode hjemmetjenester.

RA 6. august 2019: Gjermund Ingolfsland: Det øvrige pleie- og omsorgstilbudet lander FrP på Eldres Hus.

RA 15. august 2019: Gunnar Odd Hagen: Høyre vil imidlertid bygge omsorgsboliger, satse på velferdsteknologi, samt ruste opp Eldres Hus.

Sitater fra Rjukan Arbeiderblad etter valget

RA 12. september 2019: Vidar Stang: Vi har bare ett mål, og det er å få gjennomført mest mulig av programmet vårt. Det handler om å kjøpe sykehuset........

14. september 2019: Steinar Bergsland: men vi skal fortsette med Eldres Hus i dag, og bygge nye omsorgsboliger, (samt se på utbygging i bygda)

RA 7. november 2019: Vidar Stang: Stang mener ikke at vrien til den nye posisjonen betyr at utbygging på Eldres Hus, må skrotes.

RA 14.november 2019: Steinar Bergsland: Vil satsinga på sykehuset påvirke reguleringsplanen for Eldres Hus? Nei, det blir snakk om en redusert utbygging i planområdet.

5. desember 2019: Ap og Høyre vil ikke sette en stopper for planene for et helsesenter og omsorgsboliger ved Eldres Hus.

Der er neppe å ta munnen for full å hevde at disse sitatene står i relativ stor kontrast i forhold til det som ble kommunisert av leder av Tinn kommunes sykehusutvalg i RA den 14. august 2021. Dette er altså ikke synsing, subjektive synspunkter eller noen som helst vurderinger av hva som er den beste løsningen. Kun fakta! Leserne får selv vurdere om transparensen i det som her refereres.

Jeg vil likevel knytte et par kommentarer til de ovenstående sitater. Etter min mening (altså ikke faktum, men en subjektiv vurdering) så kommer Per Lykke godt ut av dette, selv om han også vingler litt, jfr referatet av 9. juli 2019. Per Lykke har faktisk i hele valgkampen tatt til orde for at Tinn Helsetun var hans førstevalg som lokalisering av eldresenter. Problemet er likevel at dette var ikke en del av Tinn Høyres program ved valget i 2019, og sentrale ledere i partiet uttrykte noe ganske annet både i valgkampen og etter. Per Lykke var tross alt sistemann på partiets valgliste det året.

Vidar Stang tar likevel kaka ved sin uttalelse den 12. september 2019; sitat: Vi har bare ett mål, og det er å få gjennomført mest mulig av programmet vårt. Det handler om å kjøpe sykehuset........ Problemet var bare at kjøp av sykehuset ikke var en del av Tinn Arbeiderpartis program for valget i 2019!

Det har ikke lykkes meg å finne noe program for Tinn Frp for 2019 så her kan man kun forholde seg til avisartikler og leserbrev i RA. Tinn Frp´s formann var krystallklar på at lokasjonen for pleie og omsorgstjenester var Eldres Hus. Like krystallklar som at hans valg var å støtte kjøp av sykehuset. Vel, vel.

Avslutningsvis vil jeg også kommentere uttalelsen i sitat 2 (Politikk formes ikke av støy, kverulering eller hets.....). Siden undertegnede, sammen med to andre personer, er de eneste som har blitt benevnt med navn i Tinn Frp´s formanns leserinnlegg så er det åpenbart at dette sitatet er rettet mot undertegnede og de to andre personene.

I tillegg til at jeg blir tillagt uttalelser som jeg aldri har kommet med, så vil jeg presisere at jeg ikke på noe tidspunkt har gitt uttrykk for hvilke løsninger som er den beste for Tinn. Det jeg derimot har gjort, er å stille spørsmålstegn ved kvaliteten og transparensen i prosessen som ledet fram til kommunestyrevedtaket i juni. Der er jeg helt enig med kommunedirektørens kritikk av den prosessen og resultatet av forhandlingene som posisjonens Sykehusutvalg fremla og fikk flertall for i kommunestyret.

Det at kommunedirektøren har igangsatt en parallell prosess frem til endelig avtale er også en bekreftelse på at byråkratiets akseptering av kommunestyrets vedtak var med påholden penn.

Dersom jeg selv skulle satt ord på hva jeg mener om kvaliteten av den prosessen som ble gjennomført og den opsjonsavtalen som ble inngått så ville jeg helt klart skjerpet kritikken vesentlig i forhold til det som formulert av kommunedirektøren. Men, det er jo kun en subjektiv vurdering fra min side. Men, det er verken kverulering eller hets, men støy er det nok. Likevel, såpass får de folkevalgte tåle.

Når det gjelder kritikken av de to andre som er nevnt i artikkelen så synes jeg Frp´s formanns kritikk er drøy! Dette er to personer med et klart engasjement og tro på en løsning som de mener er rett. De er krystallklare på hva de mener og er villig til å eksponere seg i dette. Det er greit å være uenige med dem, men kverulering og hets?

Erlan Netten

Utflyttet rjukangutt