Årets 17. mai-gudstjeneste er allerede spilt inn på forhånd med en engere krets tilstede, uten menighet. Menigheten skal istedet få se den på video - når de selv vil - på nasjonaldagen.
- Det er blitt en flott gudstjeneste, og vi tror det er mange som vil få sett den, sier sokneprest i Tinn Toralv Frøysaa Lie som overvar opptakene i Rjukan kirke. Han hadde selv erfaringene med å lage video-messer i Atrå kyrkje til langfredag og påskedagen. Nå er det Rjukan kirke sin tur.
- Det er et økonomisk løft for kirken, men meninghetsrådet har gitt sin tilslutning til at det har vært viktig, sier Frøysaa Lie.

To video-gudstjenester
De digitale sendingene har hatt rekordoppslutning på nett, i så sto grad at det ble klart at kirken også har vagt å lage to videogudstjenester til, for 17. mai og 1. pinsedag som i å faller på 31. mai, og denne gang altså i Rjukan kirke med sokneprest Morten Arnesen. Begge opptakene er, som første gang med de to forrige gudstjenestene, gjort i samarbeid med Knut Nyheims Kamerina Lydstudio. Og på samme måte som sist, slippes gudstjenestene på den aktuelle datoen på nett, i RA og på Radio Rjukan, slik at du selv velger når du vil se den. RA vil legge ut videoene på henholdsvis 17. mai og 31. mai, mens Radio Rjukan også vil sende lyden av gudstjenestene på radio. På 17. mai blir det rett etter at den ordinære 17. mai-sendingen er avsluttet.


Foreløpig siste
Dette er foreløpig de siste to planlagte videogudstjenestene fra Tinn og Rjukan prestegjeld i en tid da man har måttet tenke alternativ. Nå lettes det snart på restriksjoner Kirken vil også, men erfaringene med digitale gudstjenester og andakter har vært til ettertanke. RA og Radio Rjukan har også sendt digitale andakter som lyd og lydvideoer i perioden, og soknediakon Silje Sjøveit har sin tredje på Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. mai, som distribueres på samme måte. De digitale gudstjenestene har fått betydelig større oppslutning enn man vanligvis har opplevd i forhold til oppmøte i kirkene.