Målet er Gaustabanen hvor det skal øves på ulike scenarier. I tilfelle brann eller andre ulykker så er baneanlegget inne i fjellet et krevende sted å drive redning. Derfor er sikkerhet og ikke minst jevnlig med øvelser viktig for å drille mannskapene.

– Det foregår nå en redningsøvelse på Gaustabanen og at i den anledningen kommer til å være flere ressurser fra ulike instanser på Nedre stasjon hos oss, understreker Emil Snersrud i Gaustabanen AS.