Derfor skal du ikke være redd når du hører det buldre i Strømsåstunnelen

Kjører du gjennom Strømsåstunnelen nå, så kan det være at du vil høre en lett buldring.