- Det blir litt aktiviteter på Marispelplassen i år likevel!

Marispelet er det første spelet i Norge til å bli miljøsertifisert, og samtidig kom nyheten om at det blir litt aktiviteter på Marispel-plassen også i år, på samme tid som spelet skulle vært arrangert.