Tinn kommune og Rjukan by er vi alle glade i og vi ønsker jo at det skal være positiv utvikling i årene som kommer. Det er ingen tvil om at befolkningsnedgangen gjennom mange år er vår største utfordring, og det må gjøres målrettede tiltak for å snu denne trenden.

Ungdommene som bor i kommunen vår, er helt vesentlig i så måte. Vi ønsker jo at de skal reise ut for å få seg en god utdannelse og arbeidserfaring som de kan ta med seg hjem til Tinn, når de som unge voksne skal stifte familie. Lykkes vi med det så vil vi også lykkes med å snu den vonde trenden med negativ befolkningsvekst. Unge mennesker tilfører masse energi og dynamikken i lokalsamfunnet blir positivt påvirket.

Russen 2023 er i så måte representativ, og vi fikk høre en reflektert, inspirerende og god tale fra russepresidentene under årets nasjonaldag. De forteller at ungdommen ønsker å komme tilbake dersom de gode arbeidsplassene er her, de gode fritidstilbudene er her og at de gode møteplassene er her. Ønsket om å bli sett og hørt er de tydelige på, og de har et stort fokus på mental helse. De ønsker at Tinn kommune skal være inkluderende og åpen.

Hva kan vi som politikere bidra med når Tinn kommune skal tiltrekke seg utflyttede ungdommer og nye grupper av arbeidstakere i tiden som kommer?

Gode møteplasser er veldig viktig for mennesker i alle aldre. Dette må vi fortsette å ha i Tinn kommune, og vi må bidra til at flere skapes. Gode møteplasser er sentrale for å møte andre mennesker og for å kunne skape seg et sosialt nettverk.

Vi ser at hundeparker er et behov for mange. Dette bør vi å aktivt være med på å finne en god løsning på. Da vil en stor gruppe mennesker få en møteplass hvor de kan treffes gjennom året.

Fritidsklubbene og «Hjørnet» er møteplasser for unge mennesker som vi må stimulere og beholde. Alle barn og ungdom vil bruke disse tilbudene gjennom oppveksten sin og de er kanskje den viktigste møteplassen for ungdommene våre.

En ny flerbrukshall vil bli et samlingspunkt for flere grupper. Med muligheten for flere aktiviteter samtidig vil denne hallen samle veldig mange mennesker. Det vil bli et aktivitetssenter som også tiltrekker seg barn og ungdom som ikke driver med idrett, rett og slett fordi «alle andre er der». Hallen vil utvikle sunne og gode miljøer på tvers av kjønn og alder.

Vi må fortsette å tilrettelegge for at frivilligheten skal få gode rammevilkår. Da vil vi fortsatt ha gode tilbud innen idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter som eksempelvis speideren. Denne frivilligheten er med på å holde kostnadene lave for disse aktivitetene, noe som er viktig for at alle skal ha mulighet til å delta på det de synes er gøy uavhengig av familiens økonomi.

Det skjer spennende ting innenfor næringslivet og nye arbeidsplasser i Tinn som jeg tror vil trekke nye mennesker til Tinn, gjerne utflyttet ungdom. Nå må vi arbeide for at Tinn kommune skal bli en attraktiv kommune å bo i og ikke minst å flytte hjem til.

Denne utfordringen gleder jeg meg til å arbeide med, sammen med Tinn Høyre !

Mvh

Tommy Storøygard

7. kandidat Tinn Høyre

Les også

Her kan du lese russepresidentenes tale!