Gå til sidens hovedinnhold

Det er vanskelig å ha makt og det blir enda vanskeligere når en glemmer å lytte.

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har fulgt med i lokalpolitikken i en menneskealder. Jeg har opplevd mange gode vedtak i kommunestyret, som er det beste for vårt lokalsamfunn.

Jeg har sett partier som har jobbet sammen på tvers av politisk forankring.

Nå er vi så heldige at vi kan følge kommunestyre på ipaden og på radio Rjukan.

For oss som ikke er med i politikken er dette et fint tilbud.


For 4 år siden kom SV inn i posisjon sammen med Sp. Jeg hadde store forventninger til SV, som nå kunne få gjennomslag for sine sosialistiske ideer. Videreutvikle et godt samfunn, alle skal med og et samfunn i vekst.

SV vil helt sikkert pårope seg at de har fått gjennomslag for mye. Sannheten er at i de viktige saker som planverk o.s.v. har AP og H stemt sammen med posisjonen. Det er saker som alle er enige om.

I de saker som har gått på gjennomføring av prosjekter har H og Ap stilt klare og vanskelige spørsmål til administrasjonen. Har sakene vært godt nok utarbeidet?

SV har forsvart rådmannens innstilling, mens H og Ap har gang på gang kommentert, for dårlig saksbehandling.


Helse og omsorgstjenester er den saken som har berørt meg mest.

De viktige sakene har blitt banket igjennom med SV sin støtte, til minst mulig margin.

I dag står vi omtrent på samme sted som for 4 år siden. Det er vanskelig å ha makt og det blir enda vanskeligere når en glemmer å lytte.


Når formannskapet behandlet en forespørsel om kjøp av Billagstomta, kunne ikke SV denne gangen heller gå for en bredere debatt.

SV gikk for rådmannens innstilling. Rådmannen fikk mandat til å utarbeide et salgsprospekt og øvrige forutsetninger for et salg.

Hva er politikken til SV, er det markedskreftene som skal premieres? Dette er et SV jeg ikke kjenner. SV låser også saken og vedtar at saken ikke skal behandles i kommunestyret.

H og AP ønsket en bredere debatt i kommunestyret, noe SV og Sp satte en stopper for.

Billagstomta er viktig når kommunestyret skal diskutere boligutvikling i sentrum. Vi trenger boliger tilpasset eldre i sentrum. Det er ikke alle som ønsker å bo på

Bjørkhaug i en omsorgsbolig langt i fra sentrum, der ting skjer. Mange eldre ønsker å være delaktig, vi ønsker å være med på det gode liv.


Rjukan har en gammel bolig masse som ikke er tilpasset oss eldre. Boligene har toalett enten i kjeller eller i andre etasje.

Regional analyse fra Telemarkforskning underbygger at boligmarkedet ikke tilfredsstiller dagens behov og at vi på sikt kan få problemer. Det er nok riktig for vi har ikke hatt en boligpolitikk på mange år.


Det neste kommunestyre som skal velges om 3 måneder får oppgaven med å lage en ny boligpolitikk og da er Bilagstomta en viktig strategisk tomt for kommunen. Hvorfor ødelegge for det nye kommunestyret med å lage en boligpolitikk ved å selge i flg. rådmann en så strategisk viktig tomt til private.


Nå hadde vi muligheten til å bygge gode eldreboliger sentrumsnært, på Billags tomta. Boligene skulle ha en sosial profil. Kommunen kunne sette klare betingelser på kjøp og salg. Profitt jegere skulle utelukkes. Kjøp av en eldrebolig skulle ikke styres av hvor vellykket du er. Alle skulle kunne få mulighet, også minstepensjonister.

Eldreboliger vil også minke presset på omsorgsboliger. Eldre kan bo lenger hjemme, og med den velferdsteknologien som kommer, kan de fleste bo i sin bolig frem til de dør.


Denne kommunestyreperioden er snart over og det har skjedd lite.

Jeg får aldri oppleve en boligpolitikk som er tilpasset min aldersgruppe, alt på et gulv.

Likevel er jeg heldig. Jeg bor i en kommune som tilrettelegger for meg og andre.

Vi har en hjelpemiddelsentral i kommunen som er helt fantastiske.

Min aldersgruppe, vi klarer oss. Jeg er mere bekymret for de som kommer etter oss.

Det går nå raskt mot kommunevalget. Det er viktig at alle stemmer. Det er vi som stemmer, som velger politikken. Godt valg!


Erling Andresen