Tinn kommune har blitt kåret til beste kommune for barn og unge, noe vi frykter vil bli dårligere når man bl.a. ikke setter av penger til barn og unge som er vår framtid.

Det er greit å komme med argumenter, men da bør man først sjekke faktagrunnlaget før man kommer med feilaktige påstander.

Årsmøte i Tinn SV tar avstand fra de påstander som bl.a. er kommet fra Aps Vidar Stang om at økonomien er blitt dårligere på grunn av den politikken som har vært ført den siste perioden.

Økonomien har blitt mer krevende bl.a. fordi den borgerlige regjeringa har kuttet i overføringer. Det er påfallende at AP ikke nevner dette i det hele tatt. Ap og Stang sa i budsjettdebatten at «festen er slutt», men at det skulle bety at det skulle kuttes 13 millioner i driftsbudsjettet, og attpåtil uten konsekvensvurdering er ganske drøyt.

I tillegg fjernes 10 årsverk innenfor helse- og omsorg.

Tidligere rådmann Rune Lødøen har i et Facebook-innlegg skrevet følgende:

«Å hevde at det har vore dårleg økonomistyring i Tinn er ei stor overdriving. Tvert imot er Tinn ein av dei kommunane i landet som har hatt best økonomistyring. Dette har også Fylkesmannen slått fast i årsmeldinga for 2017. Her sier Fylkesmannen at «Til tross for inntektsreduksjoner knyttet til kraftinntektene er kommuneøkonomien fortsatt god i Tinn kommune ved utgangen av 2017, noe som økonomiske indikatorer bekrefter. Også på nasjonale rangeringer ligger Tinn høyt oppe, basert på 2017 tall ligger Tinn som nr. 65 av 426 kommuner.»

Netto driftsresultat har da også vært på plussiden i de årene SV/Sp styrte. Til tross for at kostnadsutviklingen har vært utfordrende, så greide vi bl.a. å opprettholde skoler, sette i gang bygging av ny skole i Atrå, innføre frukt for skoleelevene (som nå blir fjernet), opprettholdt tilskudd til kulturformål etc., og fått på plass en helse- og omsorgsplan som flertallet nå vil ha omkamp om.

SV/Sp sin økonomistyring har vært såpass god at det er mellom 20-30 millioner satt av på fond som kunne vært benyttet til å saldere årsbudsjettet, men det ville ikke Ap, Høyre og Frp. Vi har ikke hatt «underskudd» i Tinn kommune siden 2003, og da gikk Høyre og Ap inn for å innføre eiendomsskatt på boliger og hytter fordi man manglet 20 millioner på budsjettet. Hvorfor gjør man ikke det i dag? De aller fleste hyttekommuner har innført dette, uten at det er blitt mindre omsetning av den grunn.

Rjukan, den 4. februar 2020

Tinn SV