- Dette tilbudet kan ikke sentraliseres til Rjukan

Skal det etableres en to-lege praksis i Tinn Austbygd eller skal kontoret legges ned og underordnes Rjukan Legesenter. Tinns helsepolitikerne er ikke i tvil, men det er kommunestyret som til slutt avgjør.