SV leverer godt for folk flest både nasjonalt og for oss i Tinn. Om en ser en på punktlista under er det gledelig å se at de som trenger det mest, faktisk får mer, her kommer barnefamilier, uføre og eldre styrket ut.

Lokalt må Tinnsamfunnet være svært godt fornøyd med at SV fikk snudd regjeringens forslag om å fryse husbanktilskudd til sykehjem. For Tinn kommune er dette anslått til totalt 115 millioner, og er helt avgjørende for fullfinansiering av et helsehus vi alle er avhengig av.

Mediene er selvsagt opptatt av at SV ikke har fått gjennomslag for all sin politikk, og det er selvsagt ikke det optimale resultatet SV ønsket seg. Da skulle vi sett et enda mer omfordelende resultat, men dette er langt bedre enn hva regjeringen klarte uten SV.

Tinn SV ønsker i budsjettbehandlingen i desember å fremme forslag til tiltak for å tilgodese de som trenger det aller mest i vår kommune.

En stor dyrtidspakke med mer til minstepensjonister, uføre, barnetrygd, bostøtte og dagpenger (over 3 mrd.)

Videre utrulling av de to store velferdsreformene SV er pådriver for, og som i år betyr ekstra mye fordi de også letter mange menneskers økonomi. Gratis halvdagsplass i SFO for 2. klassinger og rett til billig tannbehandling for flere unge (nesten 1 mrd.)

En tøffere utflyttingsskatt for skatteflyktninger, hvor endringer som opphever dagens tidsbegrensing på fem år og sørger for at utflyttingsskatt også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet.

Videreføring av letestopp etter olje (26. konsesjonsrunde) ut hele stortingsperioden, og videreføring av årets begrensning på leting iskantsonen og enighet om at regjeringen skal vurdere å innføre petroleumsfrie områder.

Tiltak for å kutte mer i klimautslipp, blant annet til Enova (nær 1 mrd)

En historisk avtale om storstilt bistand til Ukraina og fattige land som rammes av krigens ringvirkninger.

Jørn Langeland

Gruppeleder - Tinn SV